ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

SOCRATES 2.0

Název projektu anglickySystem of Coordinated Roadside and Automotive Services for Traffic Efficiency and Safety

Popis projektu
Jednalo se o evropský projekt založený na spolupráci silničních úřadů, poskytovatelů služeb a výrobců automobilů. Spolupráce zlepšila mobilitu podporou čistšího, efektivnějšího a bezpečnějšího dopravního proudu.

Projekt podpořil celoevropské zavedení řízení provozu a navigačních služeb v mobilních zařízeních a automobilech. K tomu rozvinul dobře strukturovanou spolupráci mezi silničními orgány, poskytovateli služeb a automobilovým průmyslem, a to s využitím nově vyvinutých obchodních modelů, které jsou přínosné jak pro veřejné, tak pro soukromé zúčastněné strany a uživatele. 

SOCRATES 2.0 implementoval interaktivní řízení provozu ve spolupráci se silničními orgány, poskytovateli služeb a výrobci automobilů. Zlepšil služby pro cestující, zvýšil počet obchodních příležitostí pro soukromé partnery a pro veřejné orgány nákladově zefektivnil řízení dopravy. Cílem projektu bylo navrhnout protokol TMex. 

V průběhu projektu byly vyvinuty a testovány tyto služby pro koncového uživatele (mobilní a in-car služby):
  • Inteligentní navádění
  • Doporučování aktuální rychlosti
  • Místní informace a varování

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
c) - údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Odpovědnost  RIJKSWATERSTAAT
Zúčastněné strany BAST
BEMOBILE
BANTAL MKRS
MAP
TECHNOLUTION
TOMTOM
BMV
HERE
RIJKSWATERSTAAT
VLAAMSE OVERHEID
CITY OF COPENHAGEN
Financování Program CEF částkou 5 485 750 EUR
Celkem 10 971 500 EUR
Harmonogram 10/2017 – 12/2020
Kontakt

https://trimis.ec.europa.eu/project/system-coordinated-roadside-and-automotive-services-traffic-efficiency-and-safety