ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

ICT4CART

Název projektu anglickyICT Infrastructure for Connected and Automated Road Transport

Popis projektu
Projekt ICT4CART poskytl infrastrukturu ICT, která umožnila přechod na automatizaci silniční dopravy. Pro splnění tohoto vysokého cíle ICT4CART spojil, přizpůsobil a zdokonalil technologický pokrok z různých průmyslových odvětví, zejména z oblasti telekomunikací, automobilového průmyslu a IT.
 
Byl uplatněn hybridní komunikační přístup, v němž jsou všechny hlavní bezdrátové technologie, tj. mobilní, ITS G5 a LTE-V, integrovány v rámci flexibilní síťové architektury. Tato architektura zajišťuje výkon a odolnost pro různé skupiny aplikací podle potřeb vyšších úrovní automatizace (L3 a L4).
 
Kromě toho bylo implementováno distribuované IT prostředí pro agregaci a analýzu dat. To nabídlo bezproblémovou integraci a výměnu dat a služeb mezi všemi různými subjekty, což umožnilo třetím stranám vyvíjet, poskytovat a zajišťovat inovativní služby, a vytvářet tak nové obchodní příležitosti. V celé infrastruktuře ICT jsou náležitě zohledněny aspekty kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Kromě toho byly řešeny nové přesné lokalizační služby využívající mobilní síť a informace z jiných zdrojů, například  z palubních senzorů, zejména ve složitých oblastech (např. ve městech).
 
Standardizace a interoperabilita byly v rámci projektu ICT4CART předmětem velkého zájmu, aby byl zajištěn dopad projektu na umožnění přechodu na vyšší úroveň automatizace. V této souvislosti byly zkoumány otázky související s frekvenčním spektrem. Prostřednictvím pořádání příslušných seminářů bylo zajištěno zapojení tvůrců politik a veřejných orgánů.
 
Pro dosažení svých cílů ICT4CART namísto práce na obecných řešeních stavěl na čtyřech konkrétních případech užití s vysokou hodnotou (městské a dálniční případy), které byly demonstrovány a ověřeny v reálných podmínkách na testovacích místech v Rakousku, Německu, Itálii a na italsko-rakouské hranici.

 
Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Odpovědnost  INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS
Zúčastněné strany
IBM IRELAND LIMITED
IBM RESEARCH GMBH
CENTRO RICERCHE FIAT SCPA
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT
NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS GMBH &CO KG
WIND TRE SPA
T-MOBILE AUSTRIA GMBH
DEUTSCHE TELEKOM AG
ROBERT BOSCH GMBH
ROBERT BOSCH KFT
SWARCO ITALIA SRL
SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH
SWARCO FUTURIT VERKEHRSSIGNALSYSTEME GMBH
AIRBUS CYBERSECURITY SAS
AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS- AKTIENGESELLSCHAFT
AUSTRIATECH - GESELLSCHAFT DES BUNDES FUR TECHNOLOGIEPOLITISCHE MASSNAHMEN GMBH
UNIVERSITAET ULM
NAYTILIAKES METAFORIKES KAI EPIKOINONIAKES EPIXEIRISEIS SEABILITY EPE
FONDAZIONE LINKS - LEADING INNOVATION & KNOWLEDGE FOR SOCIETY
EUROPEAN ROAD TRANSPORT TELEMATICS IMPLEMENTATION COORDINATION ORGANISATION - INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS & SERVICES EUROPE
STADT ULM
COMUNE DI VERONA
SOCIETA PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO (BRENNER-AUTOBAHN)
URBAN FORESIGHT LIMITED
Financování Program H2020 částkou 7 996 572 EUR
Celkem  10 179 239 EUR
Harmonogram 9/2018 – 2/2022
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/768953