ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

AI4CCAM

Název projektu anglicky Trustworthy AI for CCAM

Popis projektu
S ohledem na možnosti a potenciální rizika umělé inteligence (AI) a s přihlédnutím k jejím omezením vytvoří projekt AI4CCAM otevřené prostředí pro integraci důvěryhodných modelů AI pro předvídání chování zranitelných účastníků silničního provozu v podmínkách městského provozu a zohlednění vyšší bezpečnosti silničního provozu a přijatelnosti pro uživatele.
 
S využitím pokynů pro důvěryhodnou umělou inteligenci pro obecné inteligentní softwarové systémy a etických doporučení pro připojená automatizovaná vozidla bude AI4CCAM podporovat řízení scénářů založených na umělé inteligenci, v nichž budou modely předvídání chování chodců/cyklistů integrovat odhad vizuálního pohledu a v nichž budou vysvětlitelné modely předvídání trajektorie automobilů simulovány s etickými dilematy a násobeny generativními adversariálními sítěmi a technikami metamorfního testování.
 
Otevřené prostředí AI4CCAM bude zahrnovat interoperabilní digitální rámec pro správu a generování scénářů městské dopravy založených na umělé inteligenci, v němž lze testovat důvěryhodné modely umělé inteligence, a online participativní prostor pro podporu přijetí umělé inteligence v automatizovaném řízení, určení rizik umělé inteligence a identifikaci zkreslení v souborech dat a kybernetických hrozeb. Budou vyvinuty a vyhodnoceny simulační scénáře interakce účastníků silničního provozu s automatizovanými vozidly ve třech doplňujících se případech užití, které pokrývají celé paradigma sense-plan-act a akceptaci ze strany uživatelů.
 
Projekt jako takový posune znalosti v oblasti budování důvěryhodných řešení založených na umělé inteligenci pro aplikace CCAM.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU
II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI
C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Odpovědnost  SIMULA RESEARCH LABORATORY AS
Zúčastněné strany
INLECOM INNOVATION ASTIKI MI KERDOSKOPIKI ETAIREIA
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACION
IMT TRANSFERT
TTS Italia
AKKA I&S
INSTITUT DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE SYSTEM X
UNION INTERNATIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS
BVA
DEEP SAFETY GMBH
INSTITUT MINES-TELECOM
SKODA AUTO AS
VIRTUAL VEHICLE RESEARCH GMBH
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
Financování Program H2020 částkou 5 965 630 EUR
Celkem  5 965 630 EUR
Harmonogram 1/2023 – 12/2025
Kontakt

https://www.ccam.eu/projects/ai4ccam/