ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

AIThena

Název projektu anglickyAI-based CCAM: Trustworthy, Explainable, and Accountable

Popis projektu
Řešení propojené a kooperativní automobilové mobility (CCAM) se objevila díky nové umělé inteligenci, kterou lze vycvičit na základě obrovského množství dat, aby za určitých podmínek dokázala vytvořit jízdní funkce lepší než člověk. Závod o umělou inteligenci pokračuje ve vytváření HW/SW rámců pro správu a zpracování ještě větších reálných a syntetických datových sad k trénování stále přesnějších modelů umělé inteligence (AI).
 
Umělá inteligence však zůstává z velké části neprozkoumaná, pokud jde o vysvětlitelnost (interpretovatelnost fungování modelu), zachování soukromí (odhalení citlivých údajů), etiku (zaujatost a chtěné/nechtěné chování) a odpovědnost (odpovědnost za výstupy AI). Tyto vlastnosti vytvoří základ důvěryhodné AI jako nového paradigmatu, které umožní plně pochopit a důvěřovat fungující AI a zároveň ji plně využívat v jejích možnostech ve prospěch společnosti.
 
Projekt AITHENA přispěje k vybudování vysvětlitelné umělé inteligence (XAI) v rámci vývoje a testování CCAM, přičemž bude zkoumat tři hlavní pilíře AI: data (správa reálných/syntetických dat), modely (fúze dat, hybridní přístupy k AI) a testování (fyzické/virtuální sestavy XiL se škálovatelnými MLOps).
 
Bude vytvořena metodika zaměřená na člověka, která umožní odvodit důvěryhodné rozměry AI z potřeb identifikovaných skupinou uživatelů v aplikacích CCAM. AITHENA bude inovovat návrh souboru klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) v oblasti XAI a analýzu, která prozkoumá kompromisy mezi těmito dimenzemi.
 
Demonstrátoři předvedou metodiku AITHENA ve čtyřech kritických případech užití: vnímání (co AI vnímá a proč), situační povědomí (co AI chápe o aktuálním prostředí řízení, včetně stavu řidiče), rozhodování (proč je přijato určité rozhodnutí) a řízení dopravy (jak aplikace na úrovni dopravy spolupracují se systémy s AI fungujícími na úrovni vozidla).
 
Vytvořená data a nástroje budou zpřístupněny prostřednictvím evropských iniciativ pro sdílení dat (OpenData a OpenTools) s cílem podpořit výzkum důvěryhodné umělé inteligence pro CCAM.


Zařazení projektů:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU
II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI

C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy

R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Odpovědnost 

RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN

Zúčastněné strany
TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
VIRTUAL VEHICLE RESEARCH GMBH
CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE SAS
TTTECH AUTO AG
SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE NETHERLANDS BV
SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE NV
IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY SA
RUPPRECHT CONSULT-FORSCHUNG & BERATUNG GMBH
NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO
MAP TRAFFIC MANAGEMENT BV
INFINEON TECHNOLOGIES AG
VALEO SCHALTER UND SENSOREN GMBH
FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE
UNION INTERNATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS (IRU)
Financování Program H2020 částkou 5 999 547 EUR
Celkem  5 999 547 EUR
Harmonogram 11/2022 –  10/2025
Kontakt https://cordis.europa.eu/project/id/101076754