ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

ROADART

Název projektu anglickyOpen social transport network for urban approach to carpooling  Research On Alternative Diversity Aspects foR Trucks

Popis projektu
Hlavním cílem projektu ROADART bylo zkoumat a optimalizovat integraci komunikačních jednotek ITS do nákladních vozidel.  

Vzhledem k velkému množství kombinací nákladních vozidel, návěsů a přívěsů nebyly použitelné přístupy architektury používané pro osobní automobily. Bylo třeba vyvinout a vyhodnotit nové koncepty architektury, aby byla zajištěna dostatečná kvalita služeb pro nákladní automobily a těžká nákladní vozidla.
 
Vzhledem k důležitosti bezpečnosti v tunelech je třeba značného úsilí v oblasti výzkumu chování algoritmů diverzity a modelů, zejména u nákladních vozidel projíždějících tunely. Systémy V2V a V2I specifikované v C2C Communication Consortium se zaměřily na aplikace bezpečnosti silničního provozu.
 
Projekt ROADART si kladl za cíl demonstrovat zejména aplikace bezpečnosti silničního provozu pro systémy T2T a T2I za kritických podmínek v reálném prostředí, jako jsou tunely a platooning několika nákladních vozidel jedoucích těsně za sebou. Demonstrace a vyhodnocení pilotních projektů byly provedeny simulací a praktickými experimenty na několika úrovních. Kromě vyhodnocení na úrovni komponent a systému byl celý systém hodnocen na nizozemském integrovaném testovacím místě pro kooperativní mobilitu (DITCM), které se skládá ze 7 km dlouhého úseku dálnice, vybaveného silničními jednotkami skládajícími se z kamer pro sledování dálničního provozu a s bezdrátovou komunikací ITS G5 pro V2I a I2V.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
c) - údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Odpovědnost  IMST GMBH
Zúčastněné strany MAN TRUCK & BUS SE
NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO
UNIVERSITY OF PIRAEUS RESEARCH CENTER
Financování Program H2020 částkou 3 906 870 EUR
Celkem  3 906 870 EUR
Harmonogram 5/2015 – 4/2018
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/636565