ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

L3PILOT

Název projektu anglickyPiloting Automated Driving on European Roads

Popis projektu
Evropský automobilový průmysl musí zůstat konkurenceschopný v oblasti automatizace vozidel tváří v tvář rostoucí konkurenci ze strany USA a Asie. Pouze spojením sil v pilotním testování a vyhodnocením systémů AD se skutečnými uživateli bude evropský průmysl čelit výzvě přicházející ze zámoří.

Celkovým cílem projektu L3Pilot bylo otestovat životaschopnost automatizovaného řízení (AD) jako součásti bezpečné a efektivní silniční dopravy, zkoumání a propagace nových koncepcí služeb zajišťujících inkluzivní mobilitu.
 
Projekt měl čtyři hlavní technické cíle:
  • vytvořit standardizované celoevropské pilotní prostředí pro automatizovanou jízdu
  • koordinovat aktivity v rámci pilotních testů za účelem získání požadovaných údajů
  • pilotovat, testovat a hodnotit funkce automatického řízení a pro připojená a automatická vozidla
  • inovovat a propagovat automatické řízení pro širší povědomí a uvedení na trh
 
Projekt se zaměřil na rozsáhlé pilotní testování funkcí SAE úrovně 3, s dodatečným hodnocením některých funkcí úrovně 4. Funkčnost použitých systémů byla vystavena proměnlivým podmínkám v 11 evropských zemích, 100 vozidlech a u 1000 testovacích řidičů. Šlo o přizpůsobení metodiky FESTA potřebám testování automatizovaného řízení. Testované funkce pokrývaly širokou škálu: od parkování po předjíždění a řízení městských křižovatek. Díky velkému pokrytí jízdních situací byl L3Pilot jedinečným a prvním projektem, který předvedl a testoval tak komplexní nabídku automatizovaných jízdních funkcí. Shromážděné údaje byly pro jejich další použití poskytnuty také třetím stranám mimo konsorcium. Vyhodnocení údajů se zaměříilo na technické aspekty, uživatelské přijetí, chování při řízení a cestování, dopad na silniční provoz a společnost.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
c) - údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Odpovědnost  VOLKSWAGEN AG
Zúčastněné strany AUDI AKTIENGESELLSCHAFT
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT 
CENTRO RICERCHE FIAT SCPA
DAIMLER AG
FORD-WERKE GMBH
HONDA R&D EUROPE (DEUTSCHLAND) GMBH
JAGUAR LAND ROVER LIMITED
ADAM OPEL AG
PSA AUTOMOBILES SA
RENAULT SAS
TOYOTA MOTOR EUROPE NV
VOLVO PERSONVAGNAR AB
AUTOLIV DEVELOPMENT AB
APTIV SERVICES DEUTSCHLAND GMBH
FEV EUROPE GMBH
BUNDESANSTALT FUER STRASSENWESEN
DIENST WEGVERKEER (RDW)
FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE
AZT AUTOMOTIVE GMBH
SCHWEIZERISCHE RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG
DEUTSCHES ZENTRUM FUR LUFT - UND RAUMFAHRT EV
RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN
TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
CHALMERS TEKNISKA HOEGSKOLA AB
SAMFUNNS-OG NAERINGSLIVSFORSKNING AS
UNIVERSITY OF LEEDS
INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS
WIVW WUERZBURGER INSTITUT FUR VERKEHRSWISSENSCHAFTEN GMBH
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA
NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO
UNIVERSITY OF SURREY
HAGLEITNER WALTER
EUROPEAN CENTER FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES GMBH
OPEL AUTOMOBILE GMBH
THE UNIVERSITY OF WARWICK
VEONEER SWEDEN AB
Financování Program H2020 částkou 35 960 979  EUR
Celkem  46 265 402 EUR
Harmonogram 9/2017 – 8/2021
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/723051