ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Hailo-8

Název projektu anglickyEnd-to-end hardware implementation of Artificial Neural Networks for Edge Computing in Autonomous Vehicles

Popis projektu
Autonomní vozidla (AV) představují pro odvětví dopravy velkou příležitost, jak snížit nehodovost, dopravní zácpy, cestovní doby a cestovní náklady. Aby však byla AV efektivní, musí zpracovávat velké množství dat shromážděných senzory vozidla, což vyžaduje velmi výkonný procesor schopný počítat úlohy hlubokého učení (Deep Learning, DL).
 
To v obě zahájení projektu na trhu chybělo, o čemž svědčila neefektivita procesorů při zpracování velkého objemu dat v reálném čase. Většina procesorů pro edge computing byla tehdy závislá na architektuře CPU a GPU, pro které jsou úlohy Deep Learning výzvou. Procesory měly nízké výpočetní schopnosti, což zvyšovalo jejich latenci (dobu zpracování). To vedlo k problémům s odvodem tepla a vysoké spotřebě energie. Procesory také nebyly snadno škálovatelné, což ztěžovalo jejich miniaturizaci.
 
Projekt vyvinul procesor Hailo-8, který je speciálně navržen tak, aby optimalizoval schopnosti procesorů pro Edge Computing a umožnil nasazení neuronových sítí díky zvýšení výpočetní účinnosti procesoru, což vedlo k vyšší kapacitě v rámci omezení okrajového zařízení. Hailo-8 splňuje průmyslovou potřebu optimalizovaného zpracování dat na okraji sítě tím, že poskytuje prvotřídní mikroprocesor ASIC, který je založen na zcela nové mikroarchitektuře, jež dokáže provádět algoritmy strojového učení založené na neuronových sítích.
 
Hailo-8 poskytuje autonomním vozidlům vysokou výpočetní účinnost (x1 000 ve srovnání s alternativními řešeními) a poskytuje okamžitou odezvu po zpracování dat. Hailo-8 zvyšuje energetickou účinnost 100krát a má 10krát lepší efektivitu využití plochy a nákladů ve srovnání s jinými procesory.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU  -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
Odpovědnost  HAILO TECHNOLOGIES LTD
Zúčastněné strany HAILO TECHNOLOGIES LTD
Financování Program H2020 částkou 2 095 625 EUR
Celkem  2 993 750 EUR
Harmonogram 3/2019 – 8/2020
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/849921