ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

ALBORA

Název projektu anglickyNext-generation navigation technologies for autonomous vehicles

Popis projektu
Jedním z konceptů, které povedou ke změně paradigmatu v mobilitě, jsou CAV (connected autonomous vehicles - připojená autonomní vozidla). Albora poskytla technologii navigace příští generace pro připojená autonomní vozidla. Masivní investice na poli mobility a nejnovější pokroky v technologii umělé inteligence (AI) a senzorů posunuly relevantní tržní přínos autonomního řízení z roku 2035 do roku 2020.

CAV jsou vybaveny velkým počtem senzorů, které jim umožňují pochopit prostředí a jednat podle toho. Tato technologie je však nadbytečná v případě, kdy není známa lokace vozidla v reálném čase. Technologie používaná pro sledování pohybu mobilního zařízení na zemi je známá jako Global Navigation Satellite System, GNSS (např. GPS nebo GALILEO). V současné době však neexistuje žádné řešení GNSS, které by splňovalo požadavky výrobců vozidel na autonomní řízení kvůli:
  • vysokým nákladům na plošné zavedení (odvětví s nízkou marží)
  • nemožnosti poskytování reálných dat v oblastech s nízkým signálem GNSS
  • nedostatečné míře spolehlivosti v místech, kde není lokalizace dostatečně přesná

Společnost Albora vybudovala a patentovala systém Albora Correlation Engine, který využívá pro dosažení výkonu požadovaného tímto odvětvím umělé inteligence, zejména Deep Learning Networks. Tyto technologie mohou být zakotveny v elektronice, která již je k dispozici v autonomních vozidlech, což umožňuje udržovat náklady na extrémně nízké úrovni (nevyžaduje se další HW). Licence je k dispozici pomocí snadno použitelného API. Tento model je vysoce škálovatelný a umožní využít obrovskou tržní příležitost. Za tímto účelem bylo třeba posoudit technická rizika migrace jeho kódu do účinnějších programovacích jazyků, zajistit partnery k provádění velkých pilotů a vyladit obchodní model.

Zařazení projektů:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Odpovědnost  ALBORA TECHNOLOGIES LIMITED
Zúčastněné strany ALBORA TECHNOLOGIES LIMITED
Financování Program H2020 částkou 50 000 EUR
Celkem  71 429 EUR
Harmonogram 3/2018 – 8/2018
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/rcn/214025/factsheet/en