ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

ORCHESTRA

Název projektu anglicky Coordinating and synchronising multimodal transport improving road, rail, water and air transport through increased automation and user involvement

Popis projektu
Dlouhodobou vizí projektu ORCHESTRA je budoucnost, v níž bude snadné koordinovat a synchronizovat řízení všech druhů dopravy, aby bylo možné zvládat různé požadavky a situace. Rovněž usnadnění optimálního využití dopravních sítí a efektivní multimodální dopravní služby, a to jak ve venkovských, tak městských oblastech.
 
Projekt:
  • vytvoří společné chápání koncepcí a řešení multimodálního řízení dopravy v rámci různých druhů dopravy i mezi nimi, pro různé zúčastněné strany a v různých kontextech.
  • vymezí multimodální ekosystém řízení dopravy (MTME), v němž bude řízení dopravy v různých druzích dopravy a oblastech (venkovských i městských) koordinováno s cílem přispět k vyváženějšímu a odolnějšímu dopravnímu systému a překonat stávající překážky a siločáry.
  • podpoří realizaci a zavádění MTME prostřednictvím poskytování nástrojů, modelů a pokynů - včetně podpory pro propojená a automatizovaná vozidla a plavidla (CAV).
  • ověří a upraví MTME z hlediska organizačních otázek, funkčnosti, schopností a použitelnosti.
  • maximalizuje dosah a využití výsledků projektu prostřednictvím silného zapojení zúčastněných stran.
 
Projekt poskytne polycentrickou multimodální architekturu (PMA), která specifikuje způsob spolupráce a interakce různých systémových komponent s ohledem na inteligentní infrastruktury, technické a organizační aspekty a polycentrické řízení.

PMA bude podporována:
1) Souborem nástrojů umožňujících nasazení,
2) Souborem nástrojů pro nasazení,
3) Zdokumentované získané zkušenosti.
 
Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU

I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy

Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI

O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy

 

Odpovědnost

ITS NORGE-NORSK FORENING FOR MULTIMODALE INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER OG TJENESTER - ITS NORWAY

Zúčastněné strany
SINTEF AS
TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE SUISSE OCCIDENTALE
CERTX AG
INSTITUT FUR KLIMASCHUTZ ENERGIE UND MOBILITAT-RECHT, OKONOMIE UND POLITIK EV(IKEM)
IOTA STIFTUNG
SOCIETA' PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI SEA
DEEP BLUE SRL
CENTRE D ETUDES ET D EXPERTISE SUR LES RISQUES L ENVIRONNEMENT LA MOBILITE ET L AMENAGEMENT
FSTECHNOLOGY SPA
GRUPPO ISC SRL SOCIETA' BENEFIT
APPLIED AUTONOMY AS
HEROYA INDUSTRIPARK AS
ENAV SPA
STATENS VEGVESEN
Financování Program Climate, Energy and Mobility  částkou 4 999 799 EUR
Celkem  5 167 362 EUR
Harmonogram 5/2021 – 4/2024
Kontakt