ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Silniční doprava

Název projektu Akronym / Klíčové slovo
Konektivita nové generace pro lepší, bezpečnější a efektivnější dopravu a logistiku 5G - BLUEPRINT
5G pro propojenou a automatizovanou silniční mobilitu v Evropské unii 5G - CARMEN
5G pro kooperativní a propojenou automatizovanou mobilitu na přeshraničních koridorech        5G-MOBIX
Přeshraniční zkoušky propojené a automatizované mobility 5. generace v EU 5G - IANA
Adaptivní systém ADAS pro podporu řidičů nezpůsobilých efektivně zmírnit rizika prostřednictvím na míru vytvořeného rozhraní HMI v rámci automatizace ADASANDME
Důvěryhodná umělá inteligence pro CCAM AI4CCAM
Automobilová inteligence pro propojenou sdílenou mobilitu AI4CSM
CCAM na bázi umělé inteligence: Důvěryhodná, vysvětlitelná a zodpovědná propojená a kooperativní automobilová mobilita  AIThena
Navigační technologie nové generace pro autonomní vozidla ALBORA
Sladění výzkumu a inovací pro propojené a automatizované řízení v Evropě ARCADE
Rozšíření a vyhodnocení fyzické a digitální infrastruktury pro nasazení CCAM AUGMENTED CCAM

Automatizované řízení vozidla pokročilé díky internetu věcí
AUTOPILOT
Autonomní vozidla pro rozvoj nové městské zkušenosti AVENUE
Autonomní reálné logistické operace a demonstrace pro každé počasí AWARD
Bezpečnostní systémy a rozhraní člověk-stroj orientované na různorodou populaci s ohledem na budoucí scénáře s rostoucím podílem vysoce automatizovaných vozidel Aware2all
BIRDWATCH, První integrované a modulární řešení mobility a zabezpečení pro inteligentní management parkování  BIRDWATCH
Kooperativní ITS pro mobilitu v evropských městech CIMEC
Kooperativní ITS pro nákladní vozidla CITRUS
Urychlení inovací a rozvoje mobility C-ITS v Evropě C-MOBILE
Podpora koordinace zavádění kooperativních ITS CODECS
Dopravní modely a  modely silniční infrastruktury připravené pro autonomní vozidla pro koexistenci autonomních a konvenčních vozidel CoEXist
COGnitivní logistické operace prostřednictvím bezpečných, dynamických a ad-hoc kolaborativních sítí COG-LO
Pilotní projekt kooperativní mobility v oblasti bezpečnosti a udržitelnosti služeb pro nasazení COMPASS4D
Propojený koridor pro automatizované řízení vozidel CONCORDA
Systémy řízení vozového parku a dopravy pro budoucí kooperativní mobilitu CONDUCTOR
Průběžná a efektivní kooperativní správa důvěry pro odolnou propojenou a kooperativní mobilitu CONNECT
Potřeby, přání a chování "řidičů" a uživatelů autonomních vozidel v současnosti a v budoucnosti Drive2theFuture
EASY WAY II EASY WAY, PHASE II
Elektrické, elektronické a ekologické systémy městské dopravy e-GUTS
Umožnění bezpečného platooningu více značek pro Evropu ENSEMBLE
Užívání a údržba inteligentní silniční infrastruktury s podporou EGNSS pro zvýšení energetické účinnosti a bezpečnosti na evropských silničních sítích ESRIUM
Spolehlivé vnímání ve vozidle a rozhodování ve složitých okolních podmínkách EVENTS
Převratné softwarové řešení  pro navádění uživatelů na volná parkovací místa a usnadnění interakce s parkovací infrastrukturou. Evopark
Rámec pro koordinaci automatizované mobility v Evropě FAME
Vylepšený systém managementu parkování na ulicích Fastprk-2
Studie proveditelnosti pro Fleximodo - chytré senzory IoT se softwarem pro správu parkování Fleximodo
Pilotní projekt energetické účinnosti v městské nákladní dopravě FREILOT
Next generation traffic management for empowering CAVs integration, cross-stakeholders collaboration and proactive multi-modal network optimization FRONTIER
Koncová hardwarová implementace umělých neuronových sítí pro Edge Computing v autonomních vozidlech Hailo-8
Nákladní vozidla na vodíkové palivové články pro těžkou logistiku s nulovými emisemi H2HAUL
Harmonizovaná evropská řešení pro testování automatizované silniční dopravy Headstart
Addressing challenges towards the deployment of higher automation Hi-Drive
Vysoce přesné stanovení polohy pro aplikace kooperativních ITS Hights
Infrastruktura ICT pro propojenou a automatizovanou silniční dopravu ICT4CART
Integrované 4D modelování řidiče v podmínkách nejistoty I4Driving
Zlepšení integrace a interoperability ekosystému CCAM IN2CCAM
Silniční infrastruktura připravená na smíšený provoz vozidel INFRAMIX
Interoperabilní koridory INTERCOR
Integrovaná telematika pro vozidlovou komunikaci příští generace 5G ITN-5VC
Pilotní provoz autonomního řízení na evropských silnicích L3PILOT
Zprostředkování  mezi řidičem a inteligentními automatizovanými dopravními systémy na našich silnicích MEDIATOR
Management elektronických dopravních předpisů METR
Skok směrem k funkcím automatizovaného řízení SAE L4 MODI
Multimodální optimalizace silničního prostoru v Evropě MORE
Metody a nástroje pro komplexní posouzení dopadů řešení CCAM pro cestující a zboží Move2CCAM
Integrované bezporuchové systémy pro vnímání, plánování a řízení vysoce automatizovaných vozidel NewControl
Nové kooperativní obchodní modely a pokyny pro udržitelnou městskou logistiku
 
NOVELOG
Coordinating and synchronising multimodal transport improving road, rail, water and air transport through increased automation and user involvement ORCHESTRA
Optimalizované a systematické hospodaření s energií v elektrických vozidlech OSEM EV
Parkování pro plány udržitelné městské mobility Park4SUMP
Chytré zóny nakládky v EU a na globálním trhu pro regulaci, řízení a monitorování městské logistiky - poslední míle doručování v hustě osídlených městských oblastech, založené na zařízeních s Bluetooth a mobilních aplikacích pro profesionální řidiče PARKUNLOAD
Plánování pro autonomní vozidla PAV
Bezpečnost silničního provozu nové generace pro chytřejší města PAVNEXT
Konektivita PDI (fyzické a digitální infrastruktury)  a nástroje spolupráce budující důvěru a udržitelnost pro CCAM PoDIUM
Přesné a spolehlivé určování polohy pro automnomní silniční dopravu PROPART
Kvantitativní přístup k chytrému parkování QPARK
Otevřená sociální dopravní síť pro městský přístup ke spolujízdě  - Výzkum alternativních aspektů diverzity pro nákladní vozidla
ROADART
Robustní automatizované řízení v extrémním počasí ROADVIEW
Evropský referenční datový model CEN pro informace o veřejné dopravě SAFE
Bezpečné a zelené senzorové technologie pro samovysvětlující a odpouštějící silniční interaktivní aplikace SAFE STRIP
Proaktivní systémy a nástroje SAFEty pro neustále se modernizující silniční prostředí SAFE-UP
Nástroje pro hodnocení, ochranu a uzdravení pro důvěryhodný a odolný CCAM SELFY
Specifikace rozhraní senzorů SENSORIS
Sociální inovace pro podporu iNkluzivní kooperativní, propojené a automatizované mobility SINFONICA
Chytrý integrovaný systém pro spolehlivé informace, vyhledávání a navádění při parkování Sir-Park
Inteligentní signalizační systém pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu SISLUM
Systém koordinovaných silničních a automobilových služeb pro efektivitu a bezpečnost dopravy SOCRATES 2.0
Region Baltského moře přecházející na ekologickou autonomní veřejnou dopravu na poslední míli Sohoja Last Mile
Udržitelný systém správy rezervací parkovacích míst pro nákladní vozidla STPRMS
Zajištění přijetí propojených autonomních vozidel veřejností v Evropě SUAAVE
Rámec pro zajištění bezpečnosti pro propojené automatizované mobilní systémy SUNRISE

Přechodové oblasti pro řízení vozidla s podporou infrastruktury
TRANSAID
Zlepšení důvěryhodnosti a nezávislosti na počasí podmíněně automatizovaných vozidel ve scénářích se smíšeným provozem TRUSTVEHICLE
Pokrok v udržitelné mobilitě zaměřené na uživatele pomocí autonomních vozidel ULTIMO
Automatizované parkování a řízení vozidel ve městech UP-Drive
URSA MAJOR neo URSA MAJOR neo
Chytrý systém zabezpečení pro sdílení parkovacích míst v soukromých garážích USharePark
Přehodnocení městské dopravy prostřednictvím pokročilých nástrojů a spolupráce dodavatelského řetězce U-TURN
Asistent pro dokování nákladních vozidel s podporou vidění VISTA
Přístup řidičů k běžným parkovištím a parkovištím pro elektromobily prostřednictvím rozšířeného systému správy WeSmartPark WeSmartPark
Akce COST CA16222 WISE-ACT