ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

ENSEMBLE

Název projektu anglickyENabling SafE Multi-Brand pLatooning for Europe

Popis projektu
Hlavním cílem projektu ENSEMBLE bylo připravit půdu pro přijetí platooningu nákladních vozidel v Evropě, aby se zlepšila spotřeba paliva, bezpečnost provozu a propustnost silniční sítě. To se prokázalo jízdou šesti nákladních vozidel různých výrobců v jedné (nebo více) soupravách v reálných podmínkách přes státní hranice.

Byly zpracovány následující cíle:
  • Dosažení bezpečného platooningu nákladních vozidel různých výrobců. Příslušné orgány byly osloveny, aby společně definovaly požadavky na schválení silnic pro tento provoz včetně komunikace V2I.
  • Práce na standardizaci různých aspektů platooningu: manévry pro formování a rozpuštění souprav, provozní podmínky, komunikační protokoly, soubory zpráv a bezpečnostní mechanismy. Byly vytvořeny skupiny zúčastněných stran, aby se zajistilo, že příslušné de facto standardy budou převzaty příslušnými standardizačními organizacemi a jejich pracovními skupinami k vytvoření skutečných technických norem. 
  • Platooning v reálných podmínkách: testy na zkušebních tratích a v reálném životě sloužily těmto účelům: 
          1) testování „učení praxí“ napříč evropským koridorem C-ITS
          2) posouzení dopadu na provoz, infrastrukturu a logistiku a zároveň shromáždit relevantní data o kritických scénářích
          3) propagace platooningu sestaveného z vozidel několika výrobců prostřednictvím závěrečné akce projektu 

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
c) - údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Odpovědnost  NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO
Zúčastněné strany DAF TRUCKS NV
DAIMLER AG
IVECO SPA
MAN TRUCK & BUS SE
SCANIA CV AB
VOLVO TECHNOLOGY AB
ASSOCIATION EUROPEENNE DES FOURNISSEURS AUTOMOBILES
EUROPEAN ROAD TRANSPORT TELEMATICSIMPLEMENTATION COORDINATION ORGANISATION - INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS & SERVICES EUROPE
IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY SA
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
NXP SEMICONDUCTORS NETHERLANDS BV
ZF FRIEDRICHSHAFEN AG
WABCO GMBH
KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN
VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
DAIMLER FLEETBOARD GMBH
FRENI BREMBO Spa
ROBERT BOSCH GMBH
CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH
DAIMLER TRUCK AG
Financování Program H2020 částkou 19 780 383 EUR
Celkem  25 940 581 EUR
Harmonogram 6/2018 – 11/2021
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/769115