ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

EVENTS

Název projektu anglickyReliablE in-Vehicle pErception and decisioN-making in complex environmenTal conditionS

Popis projektu
Řízení vozidla je náročný úkol. V každodenním životě se jako řidiči setkáváme s nečekanými situacemi, které musíme řešit bezpečně a efektivně. Totéž platí i pro propojená a automatizovaná vozidla (CAV), která tyto situace musí v závislosti na úrovni automatizace do určité míry také zvládat.
 
Čím vyšší je úroveň automatizace, tím vyšší jsou nároky na systém, aby tyto situace zvládl. V kontextu tohoto projektu se tyto neočekávané situace, kdy se blíží narušení běžného provozu CAV (např. dosažení limitu ODD (operational design domain) v důsledku změn v dopravě, nepříznivých povětrnostních/světelných podmínek, nedokonalých dat, selhání senzorů/komunikace atd.).
 
V současné době čelí vozidla CAV několika výzvám (např. vnímání ve složitém městském prostředí, detekce zranitelných účastníků silničního provozu (VRU), vnímání za nepříznivých povětrnostních podmínek a snížené viditelnosti), které by měly být překonány, aby bylo možné tyto události bezpečně a spolehlivě zvládnout.
 
V rámci rozsahu projektu a s cílem pokrýt širokou oblast scénářů jsou tyto druhy událostí seskupených do tří hlavních případů užití:
a) interakce s VRU,
b) nestandardní a nestrukturované silniční podmínky a
c) nízká viditelnost a nepříznivé povětrnostní podmínky.
 
Vizí projektu EVENTS je vytvořit robustní a soběstačný systém vnímání a rozhodování pro AV (autonomní vozidla), který by zvládal různé druhy událostí na horizontu.
 
Tyto události vedou k dosažení omezení AV ODD v důsledku dynamicky se měnícího silničního prostředí (VRU, překážky) a/nebo v důsledku nedokonalých dat (např. selhání senzorů a komunikace). AV by měla pokračovat a bezpečně fungovat bez ohledu na to, co se stane. Pokud systém situaci nezvládne, měl by být zaveden vylepšený a nejméně riskantní manévr.  Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU  -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI C - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Odpovědnost  ICCS
Zúčastněné strany ULM University
SEAbility
Tecnalia
Sensible 4
HITACHI
APTIV
WMG
STELLANTIS
TU Delft
Financování Program H2020 částkou 50 000 EUR
Celkem  71 429 EUR
Harmonogram 9/2022 – 8/2025
Kontakt

https://www.ccam.eu/projects/events/