ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Headstart

Název projektu anglickyHARMONISED EUROPEAN SOLUTIONS FOR TESTING AUTOMATED ROAD TRANSPORT

Popis projektu
Projekt definoval postupy testování a validace funkcí pro Connected and Automated Driving (CAD) včetně jeho klíčových podpůrných technologií (tj. komunikace, kybernetické bezpečnosti, určování polohy). Propojil všechny testy, simulace a ověřování v terénu k posouzení bezpečnosti a zabezpečení podle potřeb klíčových skupin uživatelů (vývojáři technologií, skupiny uživatelů pro testování  a schvalovací orgány).
 
Projekt HEADSTART zahrnoval pět cílů:
1) Vytvořit dynamický katalog existujících metodik, postupů, nástrojů pro testování, validaci a certifikaci s ohledem na požadavky mnoha zúčastněných stran
2) Harmonizovat stávající přístupy k testování a ověřování s přihlédnutím k jiným průmyslovým odvětvím a doménám
3) Definovat a rozvíjet testovací, validační a certifikační metodiky a postupy pro funkce CAD na základě stávajících iniciativ
4) Demonstrovat vyvinuté metodiky, postupy a nástroje prostřednictvím testování 4 případů užití CAD
5) Dosáhnout konsensu vytvořením a správou odborné sítě pro testování CAD, která podporuje přijetí výsledků projektu s ohledem na potřeby mnoha zúčastněných stran
 
Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU  -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Odpovědnost  IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY SA
Zúčastněné strany 4ACTIVESYSTEMS GMBH
BUNDESANSTALT FUER STRASSENWESEN
CENTRO RICERCHE FIAT SCPA
EUROPEAN ROAD TRANSPORT TELEMATICSIMPLEMENTATION COORDINATION ORGANISATION - INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS & SERVICES EUROPE
INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS
RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN
PILDO CONSULTING SL
DIENST WEGVERKEER (RDW)
CHALMERS TEKNISKA HOEGSKOLA AB
NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO
VALEO VISION SAS
INSTITUT VEDECOM
FUNDACION CENTRO DE TECNOLOGIAS DE INTERACCION VISUAL Y COMUNICACIONES VICOMTECH
VIRTUAL VEHICLE RESEARCH GMBH
IVECO SPA
TOYOTA MOTOR EUROPE NV
Financování Program H2020 částkou 5 999 029  EUR
Celkem  5 999 029 EUR
Harmonogram 1/2019 – 12/2021
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/824309