ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

SENSORIS

Název projektu anglicky Sensor Interface Specification

Popis projektu
Projekt SENSORIS představuje globální standardizované rozhraní pro výměnu informací mezi senzory ve vozidle a vyhrazeným cloudem i mezi cloudy navzájem.
 
Data ve vozidle obohacují služby založené na poloze, které budou podporovat služby mobility a automatizované řízení. Přístup k těmto datům vyžaduje globální standardizované rozhraní. To umožní výrobcům vozidel a dodavatelům obsahu a služeb, dodavatelům navigačních systémů, telekomunikační a cloudové infrastruktury; výrobcům senzorů a komponent a dalším subjektům poskytovat informační služby založené na cloudu.
 
SENSORIS je inovační platforma subjektů, které se zavázaly definovat toto globální standardizované rozhraní, jehož výsledkem budou nové služby a větší obchodní příležitosti. Jedná se o inovační platformu založenou na členství a podnikání. SENSORIS, který spravuje ERTICO - ITS Europe, představuje skupinu 35 klíčových hráčů z celosvětového automobilového průmyslu, poskytovatelů map a dat, výrobců senzorů a telekomunikačních operátorů.
 
SENSORIS se zaměřuje na formu odesílání dat z vozidla do cloudu a formát výměny dat z cloudu do cloudu, konkrétně pro data z vozidel a další data potřebná pro služby mobility. Cloud může být zprostředkujícím serverem nebo agregačním serverem nebo vstupní bránou poskytovatele služeb.
 
Veškerý vývoj projektu SENSORIS bude odpovídat procesu autorizace/autentizace dat a bude plně v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a schválenými bezpečnostními předpisy. Platforma SENSORIS se zavazuje poskytovat a udržovat technické specifikace, které definují formát a obsah dat senzorů a kampaní v případech uvedených v rámci působnosti. To znamená formát odesílání dat z vozidla do cloudu pouze pro data z vozidla, formát výměny dat z cloudu do cloudu pro data z vozidla a další data potřebná pro služby mobility a formát požadavku na "kampaň" z cloudu do vozidla pouze pro konkrétní data na konkrétních místech a v konkrétním čase.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU  
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Odpovědnost  ERTICO
Zúčastněné strany
XIAOMI
VALEO
BOSCH
ZF
DENSO
HUAWEY
LG Electronics
Amap.com
BAIDU
HERE
Kuandeng
NAVINFO
TOMTOM
U1GIS
ZERIN
AISIN
ECARX
HYUNDAY
MXNAVI
Neusoft
NNG
TELENAV
WAYS1
IBM
Tencent
AUDI
BMW
NISSAN
GROUPE RENAULT
TOYOTA
CTAG
Financování NEUVEDENO
Harmonogram 06/2016 – 
Kontakt

https://sensoris.org/vision/