ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

MEDIATOR

Název projektu anglickyMEdiating between Driver and Intelligent Automated Transport systems on Our Roads

Popis projektu
Problém: Automatizované dopravní technologie se rychle rozvíjejí ve všech druzích dopravy a mají obrovský bezpečnostní potenciál. Přechod na plnou automatizaci však přináší nová rizika, jako  nesprávné používání, přílišné spoléhání se na technologie, snížené povědomí o situaci a záměna režimů. Úloha řidiče se mění na úlohu více dohlížející, což snižuje jeho zátěž a může vést ke zhoršení výkonnosti. Stejně tak automatizovaný systém nemusí (zatím) fungovat ve všech situacích; musí inteligentně vyhodnotit silné a slabé stránky řidiče i systému a zvolit nejlepší režim řízení podle kontextu.
 
Řešení: Projekt MEDIATOR navrhuje inteligentní "zprostředkující" podpůrný systém pro silniční dopravu, který umožňuje bezpečné přepínání mezi řidičem a systémem v reálném čase. Bude neustále vyhodnocovat kontext jízdy, stav řidiče a stav automatizace vozidla a přizpůsobovat svou technologii obecným schopnostem řidiče.
 
Přístup: MEDIATOR sleduje změnu paradigmatu, kdy se upouští od pohledu, který upřednostňuje buď řidiče, nebo automatizaci, a místo toho integruje to nejlepší z obou. Bude využívat nejmodernější poznatky, včetně poznatků z jiných druhů dopravy, a rozvíjet nové znalosti o lidském chování a interakci člověka se strojem. Bude využívat nejnovější technologie umělé inteligence k vyhodnocování stavu řidiče, stavu automatizace a kontextu jízdy v reálném čase. Vytvoří několik prototypů v laboratoři a ve skutečných vozidlech pro hodnocení v rámci simulací, simulátorů a studií na silnici, a také několik nástrojů pro další využití.
 
Dopad: MEDIATOR optimalizuje bezpečnostní potenciál automatizace vozidel, zejména při přechodu na plnou automatizaci. Sníží budoucí i současná rizika (například nepozornost nebo únavu).


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU c) - údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Odpovědnost  STICHTING WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VERKEERSVEILIGHEID
Zúčastněné stran
ALTRAN ITALIA SPA
AUTOLIV DEVELOPMENT AB
BEN-GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV
TECHNISCHE UNIVERSITAET CHEMNITZ
CYGNIFY BV
TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ITALYS SPA
CENTRO RICERCHE FIAT SCPA
KONGSBERG MARITIME AS
KONGSBERG NORCONTROL AS
STICHTING KONINKLIJK NEDERLANDS LUCHT - EN RUIMTEVAARTCENTRUM
STATENS VAG- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT
ZENUITY AB 
VEONEER SWEDEN AB
ZENSEACT AB
Financování Program HORIZON 2020 částkou 6 461 615 EUR
Celkem  6 461 615 EUR
Harmonogram 5/2019 – 4/2023
Kontakt https://cordis.europa.eu/project/id/814735