ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

PROPART

Název projektu anglickyPrecise and Robust Positioning for Automated Road Transports

Popis projektu
Cílem projektu PRoPART byl vývoj a demonstrace snadno dostupného řešení pro určování polohy připojených autonomních vozidel. Hlavním úkolem bylo vyvinout a zdokonalit stávající RTK (Real Time Kinematic), softwarové řešení vyvinuté společností Flowscape, využívající vynikající vlastnosti signálů Galileo, a kombinovat je s dalšími technologiemi a senzory pro určování polohy. Vedle použití snímačů vozidel na palubě využíval PRoPART také levné řešení pro širokopásmové připojení (UWB) pro zajištění spolehlivosti a robustnosti v oblastech, kde je pokrytí GNSS špatné, např. v tunelech nebo v městských oblastech.

Za účelem definování správných požadavků na kombinované zařízení pro určování polohy PRoPART byla definována a vyvinuta kooperativní automatizovaná aplikace. Aplikace vozidla se spoléhá na řešení pro určování polohy s vysokou dostupností a byla použita k propojení systému ADAS s V2X a souhrnných informací získaných z ostatních připojených vozidel a silničních jednotek (Road Side Units, RSU). PRoPART implementoval RSU s vysokou přesností určování polohy a používal UWB a sledování provozu k tomu, aby zvýšil rozsah, vnímání objektu a umožnil korekci dat EGNSS RTK přes ETSI ITS-G5 na připojené autonomní vozidlo.

PRoPART také implementoval fusion senzory pro vnímání vrstev, které využívají informace shromážděné v LDM (Local Dynamic Map) a informace z palubních senzorů vozidel. Využíval také možnosti distribuce korekčních dat EGNSS RTK z RSU do vozidla.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
c) - údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Odpovědnost  RISE
Zúčastněné strany AstaZero
Baselabs
Ceit-IK4
Commsignia
Fraunhofer IIS
RISE
Scania
Waysure
Financování Program H2020 částkou 2 968 128,26 EUR
Celkem  3 502 075,75 EUR
Harmonogram 12/2017 – 11/2019
Kontakt https://cordis.europa.eu/project/rcn/212906/factsheet/en