ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Sohjoa Last Mile

Název projektu anglickyBaltic Sea Region transitioning into eco-friendly autonomous last mile public transportation


Popis projektu
Obvykle je veřejná doprava financována z dotací a mnohdy není schopna nabídnout konkurenceschopnou variantu proti osobním automobilům. Flexibilní provoz veřejné dopravy na vyžádání a zejména  nezajištění dopravy na poslední míli bývá hlavní překážkou pro využívání veřejné dopravy.
 
Projekt Sohjoa Last Mile prosazoval využívání a podporu změn v regionu v oblasti městské veřejné dopravy, včetně automatizovaných elektrických minibusů bez řidiče jako součásti řetězce veřejné dopravy, zejména pro potřeby mobility na první nebo poslední míli. Poskytování lepších a doplňkových služeb veřejné dopravy je při dnešním způsobu výroby nákladné, protože řidič představuje až 60 % nákladů. Provoz vozidel bez obsluhy ve vozidle proto pro veřejnou dopravu a dopravce představuje převratnou změnu.
 
Hlavními cíli pilotní akce v rámci projektu Sohjoa Last Mile bylo naučit se, provést, zdokumentovat a šířit informace o tom, jak provozovat automatizovanou kyvadlovou dopravu bez řidiče. Cílem pro dálkově ovládaná vozidla bylo snížení nákladů a flexibilnější služby pro veřejnou dopravu. Pro uspokojení potřeb veřejnosti v oblasti dopravy je třeba, aby služba fungovala jako běžné autobusy. Projekt Sohjoa Last Mile nasadil tři pilotní projekty, kdy v norském Kongsbergu funguje dálkově řízené plně autonomní pilotované vozidlo v otevřeném městském prostoru s chodci, jízdními koly a dalšími vozidly. V estonském Tallinnu a polském Gdaňsku podobný pilot proběhl v uzavřených oblastech.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
C - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
L - propojení vozidla s dopravní infrastukturou
Odpovědnost  Ajoneuvo- ja konetekniikka
Zúčastněné strany
Metropolia University of Applied Sciences & Forum Virium Helsinki
City of Tallinn & Tallinn University of Technology
Zemgale Planning Region
Kongsberg Municipality
City of Gdansk
Financování Program ERDF (Interreg VB Baltic Sea) částkou 530 000 EUR
Celkem  898 203 EUR
Harmonogram 4/2021 – 12/2021
Kontakt

https://keep.eu/projects/25641/Baltic-Sea-Region-transitio-EN/