ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

PARKUNLOAD

Název projektu anglickySmart Loading Zones in EU and Global market to regulate, control and monitor City Logistics - Last Mile Delivery in dense urban areas, based on Bluetooth devices and mobile apps for commercial drivers

Popis projektu
V dnešní době čelí mnoho středních a velkých měst skutečně vážným problémům, které se přizpůsobují rostoucí přepravě nákladů ve městech a související poptávce po parkování v důsledku efektivity elektronického obchodování a zároveň se snaží zlepšit kvalitu života občanů snížením emisí a hluku z dopravy.
 
Většině těchto výzev v oblasti městské nákladní dopravy lze čelit zavedením kompletní digitalizace zón nakládky a vykládky v hustších oblastech města, což vytváří situaci, ve které mohou všichni občané, úřady a komerční řidiči využívat výhody zlepšování logistiky města.
 
Projekt Parkunload je celosvětově inovativní platformou IoT (internetu věcí) pro účinnou regulaci a řízení nákladních zón v městských oblastech instalací inteligentních dopravních značek (se zařízeními Bluetooth Low Energy (BLE)) a používáním povinné mobilní aplikace pro řidiče komerčních vozidel.
 
Se systémem Parkunload může město flexibilně a digitálně spravovat povolení k nakládce a vykládce a maximální dobu zastávky pro tyto účely v závislosti na několika kritériích: emisích vozidla, typu a tonáži vozidla, a profilu řidiče (komerční, soukromý, rezident apod.), přesném umístění a denní době.
 
Jako škálovatelná platforma v reálném čase se Parkunload stal vynikajícím zdrojem big dat pro monitorování a analýzu městské logistiky.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
e) - poskytování informačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
Odpovědnost  PARKUNLOAD SL
Zúčastněné strany PARKUNLOAD SL
Financování Program H2020 částkou 50 000 EUR
Celkem  71 429 EUR
Harmonogram 12/2019 – 4/2020
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/886990