ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

QPARK

Název projektu anglickyA Quantitative Approach for Smart Parking

Popis projektu
Společnost Ubiwhere komercializovala levný, bezproblémový a snadno instalovatelný systém s názvem Smart Parking, který se skládá z elektromagnetických senzorů detekce vozidel a inteligentní softwarové platformy pro sběr a zpracování dat. Prostřednictvím tohoto systému mohou provozovatelé parkování vylepšit svůj provoz tím, že budou v každém případě vědět, co se děje na parkovacích místech, a analyzovat zprávy o vzorcích chování zjištěných platformou, čímž se zlepší jejich provozní a výkonnostní účinnost.
 
Potenciální trh s parkováním zvýšil počet konkurenčních řešení v tomto sektoru, složeném jak z startupů ICT, tak z dobře zavedených společností. Vzhledem k tomu, že některá města začala rušit místa pro parkování, Ubiwhere obohatilo svou platformu Smart Parking o možnosti městského plánování, čímž se odlišili od pouhého sledování provozu na parkovacích místech.
 
Projekt QPARK vylepšil stávající řešení Smart Parking a obohatil jej o novou službu, funkci, která umožňuje generování zpráv prostřednictvím důkladné analýzy toho, které oblasti města jsou více ovlivněny určitými událostmi a jak tento náhlý nárůst počtu osob ovlivňuje městský provoz a obsazenost parkovacích míst.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
Odpovědnost  UBIWHERE LDA
Zúčastněné strany UBIWHERE LDA
Financování Program H2020 částkou 100 000 EUR
Celkem  100 000 EUR
Harmonogram 9/2018 – 9/2018
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/801440