ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

PoDIUM

Název projektu anglickyPDI connectivity and cooperation enablers building trust and sustainability for CCAM

Popis projektu
V rámci projektu PoDIUM byla s využitím a rozšířením vybavení tří dobře vybavených živých laboratoří v Německu, Itálii a Španělsku definována bohatá sada náročných případů užití CCAM, abychom identifikovali a posoudili všechny možnosti a potřeby propojení a spolupráce, které umožní navrhovanou vyšší úroveň automatizace.
 
Na základě navržených případů užití (městských a dálničních - včetně přeshraničních), které budou demonstrovány a ověřeny v reálných podmínkách, se PoDIUM bude zabývat všemi různými požadavky na dostupnost a výkonnost konektivity, a různými možnostmi spolupráce pro jednotlivé případy užití.
 
Cílem navrhovaných případů užití je rozvíjet soubor klíčových technologií jak ve fyzické, tak v digitální části infrastruktury. Pro zajištění spolehlivosti, dostupnosti a redundance systému PDI (Physical and Digital Infrastructure) je sledován přístup založený na více konektivitách (tj. ITS-G5, 5G, LTE, 5G mmWave, 60GHz-WiFi atd.). Součástí navrhovaného systému PDI bude distribuované, interoperabilní a hybridní (MEC a cloudové) prostředí pro správu dat, které bude zahrnovat vhodné pokročilé modely vnímání prostředí a digitální dvojčata pro usnadnění bezproblémové a efektivní výměny dat (s nízkou latencí), což umožní analýzu v reálném čase a otevře nové obchodní příležitosti. Integrita softwaru a pravdivost externích dat jsou důležitými aspekty, které budou zohledněny v průběhu celého PDI, aby se odstranily stávající nedostatky. Budou integrovány nové a standardizované zprávy C-ITS, které budou podporovat pokročilé funkce, zatímco nové konstrukce jednotek RSU a OBU umožní pokročilé modelování prostředí a digitální dvojčata založená na lokálně generovaných datech. V neposlední řadě bude kladen velký důraz na integraci VRU do celkové PDI. Všechny tyto prvky budou integrovány pod hlavičkou třívrstvé referenční architektury PoDIUM, která je flexibilní a použitelná v různých silničních prostředích na základě dostupných infrastrukturních zařízení umožňujících různé druhy služeb.


Zařazení projektu
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
C - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Odpovědnost  INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS
Zúčastněné strany
ROBERT BOSCH GMBH
ABERTIS AUTOPISTAS ESPANA SA
AUSTRIATECH - GESELLSCHAFT DES BUNDES FUR TECHNOLOGIEPOLITISCHE MASSNAHMEN GMBH
SOCIETA PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO (BRENNER-AUTOBAHN)
CENTRO RICERCHE FIAT SCPA
ENIDE SOLUTIONS .S.L
TENALACH CONSULTING SA
EUROPEAN ROAD TRANSPORT TELEMATICS IMPLEMENTATION COORDINATION ORGANISATION - INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS & SERVICES EUROPE
ETRA INVESTIGACION Y DESARROLLO SA
FS COM
FUNDACIO PRIVADA I2CAT, INTERNET I INNOVACIO DIGITAL A CATALUNYA
UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY SA
INCITES CONSULTING SA
FONDAZIONE LINKS - LEADING INNOVATION & KNOWLEDGE FOR SOCIETY
MILLA
ISFM INTELLIGENT SYSTEMS FOR MOBILITY
NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS GMBH &CO KG
RETEVISION I SA
SWARCO ITALIA SRL
SWARCO SOLUTION CENTER GMBH
TELECOM ITALIA SPA
UNIVERSITAET DUISBURG-ESSEN
UNIVERSITAET ULM
FUNDACION CENTRO DE TECNOLOGIAS DE INTERACCION VISUAL Y COMUNICACIONES VICOMTECH
AJUNTAMENT DE BARCELONA
INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA DE BARCELONA
Financování Program HORIZON 2020 částkou 8 999 899 EUR
Celkem  12 226 664 EUR
Harmonogram 10/2022 – 9/2025
Kontakt https://cordis.europa.eu/project/id/101069547