ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

INTERCOR

Název projektu anglickyInteroperable Corridors

Popis projektu
InterCor (Interoperable Corridors) byl evropský projekt, jehož cílem bylo propojení koridorových iniciativ C-ITS: holandského koridoru (Nizozemsko-Německo-Rakousko), francouzského koridoru definovaného v projektu SCOOP@F, Spojeného království a Belgické iniciativy C-ITS. Projekt InterCor dosáhl udržitelné sítě C-ITS koridorů, které zajišťují kontinuitu a slouží jako zkušební platforma pro rozvoj služeb C-ITS nad rámec Day-One a další.

Cíli projektu InterCor byly:
  • Demonstrace rozsáhlého interoperabilního nasazení C-ITS v Nizozemí, Belgii / Flandrech, Velké Británii a Francii za účelem dosažení bezpečnější, efektivnější a pohodlnější mobility osob a zboží.
  • Podpora přeshraniční interoperability čtyř členských států zajištěním testování interoperability, bezpečnosti a certifikace, bezproblémové kontinuity služeb, provozu a údržby.
  • Poskytování služeb C-ITS v širším měřítku specifikováním, používáním a podporou hybridního komunikačního přístupu k využití kombinace buněčné komunikace a komunikace ITS-G5.
  • Rozšíření strategické spolupráce mezi zeměmi, které provozují přední C-ITS, a pomoc ostatním členským státům k nákladově efektivním řešením, která umožňují vývoj a uplatňování společného rámce zavádění prostřednictvím důsledné a soudržné sítě koridorů.
  • Posouzení kumulativních přínosů aplikací C-ITS v reálném životě ve vztahu ke zvýšené bezpečnosti, účinnosti, flexibilitě, akceptaci uživateli a udržitelnosti silniční dopravy na podporu veřejných a soukromých zúčastněných stran při investování do C-ITS.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Odpovědnost  Rijkswaterstaat
Zúčastněné strany Department for Transport, UK
I-FRET
Telecom Paris tech
ERTICO
IFSTTAR
FLANDERS State of the Art
MGI
Geoloc Systems
Ministere de lEnvironnement, delEnergie et de la Mer
Provincie Noord-Brabant
Provincie Utrecht
Universite de Reims
Rijkswaterstaat
Université de Valenciennes
SANEFINDOMIC
Financování Program CEF 15 000 000 EUR
Celkem 30 000 000 EUR
Harmonogram 9/2016 – 8/2018
Kontakt

https://intercor-project.eu/