ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

CITRUS

Název projektu anglickyCooperative ITS for Trucs

Popis projektu
Hlavním zaměřením projektu CITRUS byl vývoj aplikací pro řidiče nákladních automobilů, což umožnilo zvýšit bezpečnost silničního provozu a zlepšit využití vozidel a logistiky.

Služby byly nasazeny v doprovodné aplikaci založené na GSM službách C-ITS v kombinaci s geografickými informacemi. Inteligentní využívání stávajících vyspělých komunikačních technologií umožnilo nákladově efektivní a vysoce kvalitní služby.  

Hlavním cílem tohoto pilotního nasazení tedy bylo ověření stanoveného ekosystému, který umožnil množství cenných případů užití C-ITS s využitím moderních mobilních sítí a cloudových služeb v oblasti geo-messaging. Projekt položil základ implementaci aplikací C-ITS pro nákladní dopravu v Belgii a Evropě.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
c) - údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům
 
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
C - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Odpovědnost  Be-Mobile nv
Zúčastněné strany BE-MOBILE NV
FLEMISH DEPARTMENT OF MOBILITY AND PUBLIC WORKS
TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN
COLRUYT GROUP
PORT OF ZEEBRUGGE
PORT OF ANTWERP
Financování Program CEF částkou 911 373 EUR
Celkem     1 822 745 EUR
Harmonogram 10/2016 – 9/2019
Kontakt

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/2015-be-tm-0391-s