ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

5G BLUEPRINT

Název projektu anglicky Next generation connectivity for enhanced, safe & efficient transport & logistics


Popis projektu
Celkovým cílem projektu 5G-Blueprint je navrhnout a ověřit technickou architekturu, obchodní model a model řízení pro nepřerušovanou přeshraniční dálkově ovládanou dopravu založenou na připojení 5G.
 
5G-Blueprint bude zkoumat a definovat:
  • ekonomiku nástrojů 5G v přeshraniční dopravě a logistice i osobní dopravě: přiblížení CAPEX a OPEX jak na straně nabídky (telekomunikace), tak na straně poptávky (doprava a logistika) pro transformaci současných obchodních postupů i nových hodnotových nabídek.
  • Otázky řízení a řešení týkající se odpovědnosti a odpovědnosti v rámci hodnotového řetězce závislého na přeshraničním propojení a bezproblémových službách v souvislosti s nizozemským a belgickým regulačním rámcem (telekomunikace, doprava a zákony o experimentování s CAM, smlouvy, řízení hodnotového řetězce).
  • Taktické a provozní (předběžné) podmínky, které musí být zavedeny, aby bylo možné získat plnou hodnotu dopravy a logistiky s využitím 5G. To zahrnuje implementaci případů použití, které zvyšují povědomí o spolupráci, aby byla zaručena bezpečná a odpovědná teleoperovaná doprava.
  • přípravu a pilotní provoz teleoperované a telemonitorované dopravy na silnicích a vodních cestách s cílem zmírnit rostoucí nedostatek pracovních sil a dostat dopravu a logistiku na vyšší úroveň efektivity prostřednictvím sdílení dat v dodavatelském řetězci a využití umělé inteligence.
  • Zkoumání možností zvýšení objemu přepravy zboží v noci, kde je nadbytek fyzické kapacity infrastruktury; snížení nákladů na personál by to umožnilo na nákladově efektivní bázi.
  • Teleoperace bude umožněna díky následujícím vlastnostem 5G, jako je nízká latence, spolehlivé připojení a vysoká šířka pásma, kterou současné 4G LTE nemůže dostatečně zajistit.
 
Výsledek projektu bude předlohou pro následné provozní celoevropské nasazení teleoperativních dopravních řešení v odvětví logistiky i mimo něj.
 
Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU

II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami

Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI

C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami

Odpovědnost 

MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Zúčastněné strany MARTEL GMBH
STICHTING HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
SENTORS BV
ECONOMISCHE IMPULS ZEELAND NV
LOCATIENET BV
SWARCO NEDERLANDS BV
KONINKLIJKE KPN NV
V-TRON BV
STICHTING HOGESCHOOL VAN ARNHEM ENNIJMEGEN HAN
TELENET GROUP
INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELECTRONICA CENTRUM
BE-MOBILE
VLAAMSE GEWEST
ROOM 40
HAVEN VAN ANTWERPEN-BRUGGE
ANTWERP MARITIME INFORMATION SYSTEMS ANTWERPSE MARITIEME INFORMATIESYSTEMEN
NXTPORT
EUROFIBER NEDERLAND BV
KLOOSTERBOER VLISSINGEN BV
ROBOAUTO S.R.O.
SEAFAR
VERBRUGGE INTERNATIONAL B.V.
TOYOTA MOTOR EUROPE NV
NORTH SEA PORT NETHERLANDS N.V.
TRANSPORT ROOSENS
Financování Program Industrial Leadership částkou 9 997 604 EUR
Celkem  13 530 369 EUR
Harmonogram 9/2020 – 12/2023
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/952189