ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

ULTIMO

Název projektu anglickyAdvancing Sustainable User-centric Mobility with Automated Vehicles

Popis projektu
V posledních několika letech bylo realizováno mnoho projektů a iniciativ zaměřených na zavádění a testování automatizovaných vozidel (AV) pro veřejnou dopravu a logistiku. Navzdory svým ambicím však všechny tyto projekty zůstaly na úrovni propracovaných experimentů a nikdy nedosáhly úrovně rozsáhlého komerčního nasazení dopravních služeb. Důvodů je celá řada, mezi nejdůležitější patří nedostatek ekonomicky životaschopných a komerčně realistických modelů, nedostatečná škálovatelnost obchodních a provozních modelů a nedostatek uživatelsky orientovaných služeb potřebných pro rozsáhlé přijetí těchto řešení koncovými uživateli. Projekt ULTIMO vytvoří vůbec první ekonomicky proveditelnou a udržitelnou integraci AV pro veřejnou dopravu MaaS a městskou nákladní dopravu LaaS. ULTIMO si klade za cíl nasadit ve třech lokalitách v Evropě 15 nebo více AV vozidel SAE L4 od více dodavatelů v každé lokalitě.
 
Holistický přístup zaměřený na uživatele, uplatňovaný v rámci celého projektu, zajistí, že budou začleněny všechny prvky v mezisektorovém podnikatelském prostředí, aby bylo možné poskytovat rozsáhlé služby CCAM na vyžádání, ode dveří ke dveřím, dobře přijatelné, sdílené, bezproblémově integrované a ekonomicky životaschopné. Zaměřujeme se na provoz bez řidiče na palubě, v plně automatizovaném režimu a v režimu řízení s podporou inovativních služeb pro cestující zaměřených na uživatele.
 
Inovativní dopravní modely ULTIMO jsou navrženy pro dlouhodobě udržitelný dopad na automatizovanou dopravu v Evropě, na celém světě a na společnost. Složení konsorcia zajišťuje interoperabilitu mezi mnoha zúčastněnými stranami tím, že umožňuje přijetí nových technologií s minimálními náklady a maximální bezpečností. Integrace probíhajících experimentů předchozích projektů AV-demonstrátorů zajišťuje nejvyšší možné technické a společenské dopady od samého počátku projektu, stejně jako během jeho trvání a dokonce i dlouho po jeho ukončení.Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI C - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Odpovědnost  RBO REGIONALBUS OSTBAYERN GMBH
Zúčastněné strany
HOCHSCHULE PFORZHEIM
RUTER AS
NAVYA
YOGOKO
SENSIBLE 4 OY
MODAXO EUROPE AS
UNION INTERNATIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS
PADAM MOBILITY
ALTRAN INNOVACION SL
BAX INNOVATION CONSULTING SL
ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
CENTRALESUPELEC
ARTHUR'S LEGAL BV
UNIVERSITE DE GENEVE
TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS
MOBILETHINKING SARL
ArgYou AG
Etat de Geneve - Département de l'économie et de l'emploi
Swiss Association for Autonomous Mobility (SAAM)
Association Open Geneva
ZF CV Systems Global GmbH
Financování Program H2020 částkou 24 198 270 EUR
Celkem  37 839 646 EUR
Harmonogram 10/2022 – 9/2026
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/101077587