ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Drive2theFuture

Název projektu anglickyNeeds, wants and behaviour of 'Drivers' and automated vehicle users today and into the future

Popis projektu
Využívání pokročilých technologií v dopravě představuje pro zúčastněné strany novou výzvu. Projekt DriveToTheFuture připravil řidiče, cestující a provozovatele vozidel na přijetí připojených, kooperativních a automatizovaných druhů dopravy a odvětví těchto technologií tak, aby splňovaly jejich potřeby a požadavky.
 
Projekt modeloval chování uživatelů automatizovaného vozidla (AV), předvídal přijetí několika scénářů automatizované dopravy a vyvinul specializované tréninkové nástroje. DriveToTheFuture optimalizoval interakci člověka se strojem, aplikoval multikriteriální analýzu a obchodní modely, a vydal pokyny a doporučení pro politiky směrem k přijetí automatizace v dopravě.
 
Projekt testoval na 12 pilotních místech po celé Evropě, provedl průzkumy a uspořádal tři akce zahrnující více než 1 000 řidičů / cestujících AV, 200 operátorů AV a 20 000 občanů.
 
Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
c) - údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Odpovědnost  ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS
Zúčastněné strany TRANSPORTOKONOMISK INSTITUTT
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS - NTUA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO ENTIDAD RELIGIOSA
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
SWARCO MIZAR SRL
EURNEX e. V.
DEEP BLUE SRL
FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN
FZI FORSCHUNGSZENTRUM INFORMATIK
IRU PROJECTS ASBL
HUMANIST
FOUNDATION WEGEMT - A EUROPEAN ASSOCIATION OF UNIVERSITIES IN MARINE TECHNOLOGY AND RELATED SCIENCES
AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GMBH¨
UNION INTERNATIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS
INSTITUT VEDECOM
PIAGGIO & C S.P.A.
FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE
THE INSTITUTE OF ADVANCED MOTORISTS LIMITED
POLSKI ZWIAZEK MOTOROWY
WIENER LINIEN GMBH &CO KG
TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN
TUCO YACHT VAERFT APS
INFILI TECHNOLOGIES PRIVATE COMPANY
STELAR SECURITY TECHNOLOGY LAW RESEARCH UG (HAFTUNGSBESCHRANKT) GMBH
AUTOMOBIL CLUB ASSISTENCIA SA
VIAS INSTITUTE
Financování Program H2020 částkou 3 998 613  EUR
Celkem  3 998 613  EUR
Harmonogram 5/2019 – 4/2022
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/815001