ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Fleximodo

Název projektu anglickyFeasibility Study for Fleximodo – Smart IoT Sensors with Software for Parking Management

Popis projektu
Zastaralý management parkování vede k řadě ekonomických, environmentálních a infrastrukturních neefektivností, které ovlivňují kvalitu života ve městech. Přijetí řešení inteligentního parkování může optimalizovat využití stávající infrastruktury a zdrojů, což vede k lepším službám pro koncové uživatele a optimalizovaným provozním nákladům pro poskytovatele parkování. Stávající řešení však měla omezení, která sahala od nepřesných měření, slabé výdrže baterie, udržitelnosti (nedostatek kontroly nad nasazenou infrastrukturou) po spoléhání se na drahé proprietární protokoly bez šance na masivní nasazení.
 
Společnost GOSPACE využila své odborné znalosti v oblasti vesmírného výzkumu a sítí IoT k vývoji Fleximodo, vynikajícího řešení parkování pomocí IoT. Ve srovnání s konkurencí je Fleximodo jediným řešením ve shodě s technickými normami pro výrobu a připojení (LPWAN), očekávanými od komponent používaných pro vesmírné satelity. Jeho detekční technologie se spoléhá na tříosé magnetické pole a jedinečný korekční algoritmus detekující obsazenost s téměř 100% úspěšností. Parkovací detektory GOSPACE jsou kompatibilní se všemi hlavními sítěmi IoT a poskytují bezproblémovou aktualizaci firmwaru. Každý detektor je chráněn ve speciálním pouzdře, které je extrémně odolné vůči jakémukoli narušení a extrémním podmínkám. Hlavními cíli fáze 1 bylo vypracovat studii proveditelnosti, mimo jiné prostřednictvím analýzy potřeb uživatele, pilotního testu, strategie partnerství a propracovaného obchodního plánu, které jsou zásadní pro úspěšnou komercializaci výsledků projektu Fleximodo.
 
Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU  -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
Odpovědnost  GOSPACE TECH S.R.O.
Zúčastněné strany GOSPACE TECH S.R.O.
Financování Program H2020 částkou 50 000 EUR
Celkem  71 429 EUR
Harmonogram 6/2019 – 11/2019
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/868235