ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

NOVELOG

Název projektu anglickyNew cooperative business models and guidance for sustainable city logistics

Popis projektu
Městské oblasti představují největší výzvy pro nákladní dopravu, a to jak z hlediska distribuce zboží a výkonů při alokaci služeb, tak z hlediska vlivů na životní prostředí (emise, dopravní kongesce, bezpečnost silničního provozu, nehody a hluk).

V rámci projektu byly uplatněny znalosti z oblasti distribuce a nákladní dopravy pomocí účinných a udržitelných postupů a opatření. Toto řízení podpořilo výběr optimálních a nejvhodnějších řešení pro městskou nákladní přepravní službu. Usnadnilo spolupráci se zúčastněnými stranami, vývoj a testování v terénu a přenos nejlepšího managementu a obchodních modelů.

Dalšími cíli bylo:
  • Porozumět, posoudit a zachytit potřeby a trendy v současné městské nákladní dopravě, odhalit důvody selhání v implementaci městské logistiky, identifikovat klíčové faktory a rozvíjet scénáře budoucí udržitelné městské logistiky.
  • Umožnit stanovení optimálních politik a opatření založených na typologii a cílech města, propojit je s přizpůsobenými obchodními modely a prověřit je a potvrdit.
  • Vytvořit modulární integrovaný rámec hodnocení pro městskou logistiku, který zobrazuje složitost životního cyklu systémů městské nákladní dopravy a provádět ho s cílem posoudit účinnost politik a opatření.
  • V rámci integrovaného územního plánování a SUMP začlenit na místní úrovni nejvhodnější politiky a opatření s cílem usnadnit spolupráci mezi zainteresovanými stranami a zlepšit plánování.
  • Vypracovat testy, provést a ověřit všechny navržené nástroje ve vybraných městech EU, prokázat použitelnost a udržitelnost nástrojů a zajistit kontinuitu dopadů vytvářením a zaváděním strategií přijetí a plánů pro nejlepší řešení městské logistiky.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU  -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
Odpovědnost  ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS
Zúčastněné stran ​UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE
EUROPEAN ROAD TRANSPORT TELEMATICS IMPLEMENTATION COORDINATION ORGANISATION - INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS & SERVICES EUROPE
POLIS - PROMOTION OF OPERATIONAL LINKS WITH INTEGRATED SERVICES, ASSOCIATION INTERNATIONALE
FONDAZIONE ISTITUTO SUI TRASPORTI E LA LOGISTICA
PANTEIA BV
AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE AM
VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY
CONSORCI CENTRE D'INNOVACIO DEL TRANSPORT
CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUMERICS EN ENGINYERIA
INA CONSULTING SPA
B.I.M. BERATUNG UND INFORMATIONSVERERBEITUNG IM MOBILITATSBEREICH FRANTZ KONIG UND SCHALLABOCK OG
PANEPISTIMIO THESSALIAS
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
IRU PROJECTS ASBL
RENAULT SAS
TRAINOSE METAFORES-METAFORIKES YPIRESIES EPIVATON KAI FORTIOU AE
KUEHNE+NAGEL SOCIETE ANONYME FOR TRANSPORTS & LOGISTICS
REGIONE EMILIA ROMAGNA
STADT GRAZ
ETAIREIA ANAPTYXIS KAI TOURISTIKIS PROVOLIS ATHINON - ANAPTYXIAKI ANONYMOS ETAIREIA ORGANISMOU TOPIKIS AFTODIOIKISIS
KOBENHAVNS KOMMUNE
AJUNTAMENT DE BARCELONA
ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA SRL
COMUNE DI PISA
LONDON BOROUGH OF BARKING AND DAGENHAM
GOTEBORGS KOMMUN
STAD MECHELEN
COMUNE DI TORINO
SYNERGY IN SUPPLY CHAIN ANONIMI ETAIRIA SYSTIMATON EFODIASTIKIS ALYSIDAS
ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS
Financování Program H2020 částkou 4 413 842 EUR
Celkem  4 413 842 EUR
Harmonogram 6/2015 – 5/2018
Kontakt https://cordis.europa.eu/project/id/636626