ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

5G - CARMEN

Název projektu anglicky 5G for Connected and Automated Road Mobility in the European UnioN


Popis projektu
Silniční vozidla budou díky technologickému pokroku v oblasti dopravy stále více propojená a automatizovaná. Nejvyšší prioritou však zůstává zajištění bezpečnosti motoristů. To znamená, že je zapotřebí úspěšně vyjednávat o manévrech vozidel na několika úrovních automatizace. V této souvislosti poskytuje projekt 5G-CARMEN financovaný EU platformu pro kooperativní, propojenou a automatizovanou mobilitu (CCAM), která využívá nejnovější pokroky 5G a umožňuje vozidlům vyměňovat si rychlost, polohu, zamýšlené trajektorie a manévry zkoumáním distribuovaných a centralizovaných přístupů pro kooperativní slučování jízdních pruhů. Rozsáhlé přeshraniční zkoušky budou probíhat na koridoru z Boloně do Mnichova, který spojuje evropské regiony Bavorsko, Tyrolsko a Trentino/Jižní Tyrolsko.

 
Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU

II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami

Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI

C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami

Odpovědnost 

FONDAZIONE BRUNO KESSLER

Zúčastněné strany

DEUTSCHE TELEKOM AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT
CENTRO RICERCHE FIAT SCPA
SOCIETA PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO (BRENNER-AUTOBAHN)
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA
TELECOM ITALIA SPA
T-MOBILE AUSTRIA GMBH
NEC LABORATORIES EUROPE GMBH
NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS GMBH &CO KG
QUALCOMM CDMA TECHNOLOGIES GMBH
SWARCO ITALIA SRL
EIGHT BELLS LTD
COMMAGILITY LIMITED
CYBERLENS BV
DRIVESEC SRL
WINGS ICT SOLUTIONS TECHNOLOGIES PLIROFORIKIS KAI EPIKOINONION ANONYMI ETAIREIA
COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE TELECOMUNICAZIONI
INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELECTRONICA CENTRUM
PROMOZIONE PER L INNOVAZIONE FRA INDUSTRIA E UNIVERSITA ASSOCIAZIONE
UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA
VIRTUAL VEHICLE RESEARCH GMBH
Vereinigung High Tech Marketing

LIBERA UNIVERSITA DI BOLZANO

Financování Program Industrial Leadership částkou 14 960 887 EUR
Celkem  18 542 017 EUR
Harmonogram 11/2018 – 7/2022
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/825012