ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

CONCORDA

Název projektu anglickyConnected Corridor for Driving Automation

Popis projektu
Připojená a automatizovaná jízda vozidel je jedním z hlavních cílů programu EU a národních vlád. Řada evropských členských států a dalších zemí světa provádí nebo plánuje brzy provést rozsáhlé testování připojených a automatizovaných jízdních funkcí na veřejných komunikacích.

Projekt CONCORDA přispěl k přípravě evropských dálnic pro automatizovanou jízdu a platooning nákladních vozidel, s odpovídajícími službami a technologiemi pro připojená vozidla. To pomohlo překonat roztříštěnost a zajistit zpětnou interoperabilitu mezi službami ITS a harmonizovanými službami C-ROADS v reálných dopravních situacích.

Pokud jde o platooning nákladních vozidel, je potřeba velmi spolehlivé komunikace mezi velitelem skupiny a nákladními vozidly následujícími ve skupině. Bylo třeba provést kritické úpravy na straně nákladních vozidel i ustavení úzké spolupráce mezi provozovateli mobilních sítí a nákladními automobily, aby byly zajištěny dohody o minimální úrovni služeb pro tyto účely. CONCORDA kombinovala konektivitu 802.11p a LTE-V2X bez ovlivnění stávajících služeb z hlediska interferencí a interoperability. Tím zajistila zpětnou interoperabilitu služeb C-ITS se službami harmonizovanými C-ROADS v reálných dopravních situacích.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
c) - údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Odpovědnost  ERTICO
Zúčastněné strany Členové EATA
Financování Program H2020 částkou 10 000 000 EUR
Celkem 20 000 000 EUR
Harmonogram 10/2017 – 9/2020
Kontakt

https://trimis.ec.europa.eu/project/connected-corridor-driving-automation