ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

ESRIUM

Název projektu anglickyEGNSS-ENABLED SMART ROAD INFRASTRUCTURE USAGE AND MAINTENANCE FOR INCREASED ENERGY EFFICIENCY AND SAFETY ON EUROPEAN ROAD NETWORKS

Popis projektu
ESRIUM byl nadnárodním projektem se společným cílem zřídit službu na podporu zelenějšího a chytřejšího používání silnic, údržbu silnic a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Klíčovou inovaci tvoří homogenní a přesná digitální mapa poškození a opotřebení povrchu vozovek.
 
Základním výsledkem projektu ESRIUM je datová platforma, která obsahuje vysoce detailní mapová data o poškození silnic a souvisejících bezpečnostních rizicích, odkazovaná na EGNSS v rozlišení v centimetrech. Mapa, dále označovaná jako „mapa opotřebení silnic“, obsahuje jedinečné informace, které mají hodnotu pro několik zúčastněných stran. Provozovatelé silnic snížili úsilí o údržbu silnice optimalizací. Dále se snížilo opotřebení vozovky. Bezpečnost silničního provozu se zvýšila, zejména těžkých vozidel.

Pokud vezmeme v úvahu uvedení částečně automatizovaných vozidel na trh, lze přesnou stopu těchto vozidel upravit pomocí přesných směrování vozidla v rámci jízdních pruhů i mezi nimi. Provozovatelé vozového parku podle těchto doporučení také případně mohou získat výhody při mýtném. Zejména s rostoucí úrovní autonomatizace vozidel budou systémy využívat podporu infrastruktury k řešení požadavků úlohy automatizovaného řízení a dalších, externích požadavků. V projektu ESRIUM byly tyto příležitosti řešeny využitím infrastruktury C-ITS a lokalizace založené na EGNSS při plánování trajektorií těchto automatizovaných vozidel.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU c) - údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
E - efektivita silniční sítě a kongesce
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Odpovědnost  JOANNEUM RESEARCH FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MBH
Zúčastněné strany VIRTUAL VEHICLE RESEARCH GMBH
AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS- AKTIENGESELLSCHAFT
MAANMITTAUSLAITOS
FH OO FORSCHUNGS & ENTWICKLUNGS GMBH
EVOLIT CONSULTING GMBH
ENIDE SOLUTIONS .S.L
NNG SZOFTVERFEJLESZTO ES KERESKEDELMI KFT
POLITECNICO DI MILANO
Financování Program H2020 částkou 3 000 000 EUR
Celkem  3 410 894 EUR
Harmonogram 12/2020 – 11/2023
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/101004181