USharePark

Název projektu anglickysmart secUres system to SHARE PARKing places in private garages

Popis projektu
USharePark je řešení inteligentního parkování typu peer-to-peer (P2P) určené k optimalizaci využití dostupných soukromých parkovacích míst. Již od září 2015 byla podepsána smlouva s významným vlastníkem parkovišť ve Španělsku na správu 600 parkovacích míst ve třech různých zařízeních a o tento systém projevili zájem hráči v jiných městech a zemích.
 
Top 20 poskytovatelů aplikací v těchto oblastech již nabízí 57,24 milionu parkovacích míst jménem 29,65 milionu uživatelů. Můžeme proto zajistit, že pro provozovatele parkování, jako je USharePark a jejich podpůrný ekosystém, vyvstanou konkrétní obchodní příležitosti.
 
Naše řešení spojuje řidiče a vlastníky parkovacích míst, aby co nejlépe využili dostupnost prázdných míst. Majitelé získají další příjem z pronájmu parkovacích míst, když nejsou využívána, a řidiči šetří čas, peníze a úsilí, když potřebují parkovací místo. Kromě toho umožňuje minimalizovat provoz vozidel na veřejných komunikacích a optimalizovat množství znečišťujících plynů.
 

Zařazení projektu:
Prioritní oblast Z
Odpovědnost  Ayanet Tic Sa
Zúčastněné strany Garagescanner Sociedad Limitada Unipersonal
Financování Program H2020 částkou 50 000 EUR
Celkem  71 429 EUR
Harmonogram 12/2015 – 3/2016
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/711425