ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

INFRAMIX

Název projektu anglickyRoad Infrastructure ready for mixed vehicle traffic flows

Popis projektu
Projekt INFRAMIX připravil silniční infrastrukturu na podporu přechodného období s koexistencí konvenčních a autonomních vozidel. Jeho hlavním cílem bylo navrhnout, upgradovat, přizpůsobit a otestovat fyzické i digitální prvky silniční infrastruktury a zajistit nepřerušovaný, předvídatelný, bezpečný a efektivní silniční provoz.

K dosažení tohoto vysokého cíle pracoval INFRAMIX na různých technologiích. Použil vyspělých simulačních nástrojů přizpůsobených zvláštnostem autonomních vozidel a vyvinul nové metody pro modelování dopravního proudu pro studie vlivu různých úrovní autonomních vozidel na různé rychlosti jejich penetrace do provozu. Implementoval také relevantní odhady provozu a řídicí algoritmy dynamicky přizpůsobené aktuální situaci. Navrhnul minimální, cílené a dostupné úpravy prvků silniční infrastruktury, fyzické i digitální, a jejich kombinace. Tato práce zahrnovala způsoby informování všech typů vozidel o řídicích povelech vydaných provozovatelem silnic a návrh nového druhu vizuálních a elektronických signálů pro potřeby scénářů smíšeného provozu konvenčních a automatických vozidel.

Výsledky byly vyhodnoceny pomocí simulace a v reálných úsecích dálnic. Klíčovými aspekty zvažovanými v rámci celého projektu bylo zajistit, aby navrhované úpravy neohrozily bezpečnost, kvalitu služeb a účinnost, a uživatelé je ocenili.
 
Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
c) - údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Odpovědnost  AUSTRIATECH - GESELLSCHAFT DES BUNDES FUR TECHNOLOGIEPOLITISCHE MASSNAHMEN GMBH
Zúčastněné strany INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS
AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS- AKTIENGESELLSCHAFT
FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT OESTERREICH 
VIRTUAL VEHICLE RESEARCH GMBH
POLYTECHNEIO KRITIS
ABERTIS AUTOPISTAS ESPANA SA
ENIDE SOLUTIONS .S.L
TOMTOM DEVELOPMENT GERMANY GMBH 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT
SIEMENS MOBILITY AUSTRIA GMBH
TOMTOM LOCATION TECHNOLOGY GERMANY GMBH
Financování Program H2020 částkou 4 899 404 EUR
Celkem  4 899 404 EUR
Harmonogram 6/2017 – 5/2020
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/723016