ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Sir-Park

Název projektu anglickySmart Integrated system for Reliable Parking information, search and guidance

Popis projektu
Sir-Park byl projektem pro parkování ve městech pomocí inteligentních aplikací pro nalezení volného parkovacího místa na ulici. Zlepšil tím městský život v rámci konceptu Smart City. Patentovaná aplikace Sir-Park automaticky shromažďuje údaje o volných parkovacích místech prostřednictvím chytrého telefonu řidiče nebo pomocí systémů zabudovaných do informačního a zábavního systému vozidla. Zkombinoval spolehlivé a přesné údaje o parkovacím místě v reálném čase a schopnosti zpracování historických a statistických dat pozorovaných v průběhu času. Sir-Park provedl kontrolu předpisů a dalších údajů o ulicích, jako vjezdy do garáží atd., i fyzické rozměry prostoru pro konkrétní vozidlo, což řidičům poskytlo spolehlivé nalezení vhodného volného parkovacího místa na ulici během následujících minut.
 
Řidiči získali v Sir-Parku inteligentní integrovanou a spolehlivou aplikaci, která zkracuje průměrné doby parkování až o 50 %, přičemž za prvé prověřuje jejich šance na nalezení bezplatného parkování na ulici a nasměruje je na nejslibnější trasu, a za druhé nabízí alternativy placeného parkování. Obce, telekomunikační společnosti a společnosti zabývající se big daty našly cenný zdroj dat v systému, který získává obraz ulice v podobě informací o dostupnosti parkování a vzorců mobility jeho uživatelů.
 
První pilotní projekt byl proveden v izraelském Tel Avivu, později ve velkých evropských městech. Aplikaci do konce projektu používalo přes 300 000 koncových uživatelů ve třech evropských městech.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
Odpovědnost  HI PARK SOLUTIONS LTD
Zúčastněné strany HI PARK SOLUTIONS LTD
Financování Program H2020 částkou 50 000 EUR
Celkem  71 429 EUR
Harmonogram 12/2015 – 3/2016
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/710778