ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

URSA MAJOR neo

Název projektu anglickyURSA MAJOR neo 

Popis projektuProjekt URSA MAJOR neo (UMneo) využil služby ITS pro zlepšení nákladní dopravy podél koridorů Rýn-Alpy a Skandinávie-Středomoří, které propojují přístavy Severního moře, oblast Rýna a Porúří, metropolitní oblasti v jižním Německu a severní Itálii a středomořské přístavy na Sicílii.

Projekt navázal na předchozí URSA MAJOR a URSA MAJOR II. jejich rozsah rozšiřuje geograficky a koncepčně tím, že se zabývá aspekty intermodální nákladní dopravy. URSA MAJOR neo přináší přímé uživatelské výhody řidičům a dopravcům mezinárodní kamionové dopravy (lepší parkování kamionů, navigace, bezpečnost, méně zpoždění a nejistot). Připravil a zprovoznil pilotní projekty v reálném provozu, jejichž cílem bylo otestovat proveditelnost, vhodnost a přidanou hodnotu před případným rozsáhlým zavedením inovativních služeb C-ITS.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
e) - poskytování informačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
I - zvýšení integrace dopravních módů
Odpovědnost  Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (Germany)
Zúčastněné strany Německo
Itálie
Švýcarsko
Rakousko
Nizozemí
Financování Prostředky z EU častka 32 129 388 EUR
Celkem 149 461 712 EUR
Harmonogram 2/2017 – 12/2020
Kontakt

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/2016-eu-tm-0044-m