ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

AVENUE

Název projektu anglickyAutonomous Vehicles to Evolve to a New Urban Experience

Popis projektu
Projekt AVENUE si kladl za cíl navrhnout a provést komplexní demonstrace automatizace městské dopravy tím, že poprvé na celém světě nasadil flotily autonomních minibusů v oblastech s nízkou až střední poptávkou ve čtyřech evropských demonstračních městech: Ženevě, Lyonu, Kodani a Lucemburku. 

Projekt AVENUE přehodnotil nabízené služby veřejné dopravy, Zohlednil speciální potřeby a časová omezení, místo toho, že by se snažil přizpůsobit autonomní vozidla stávajícím řešením předem naplánovaných jízdních řádů autobusů. V této souvislosti AVENUE zavedl paradigmata veřejné dopravy vedená malými a středními podniky na základě služeb door2door a rodícího se konceptu „Mobility Cloud“, jehož cílem je vytvoření nového modelu veřejné dopravy. Tento model umožňuje bezpečnou, efektivní osobní dopravu na vyžádání a bez emisí, dostupnou kdykoli a kdekoli, kombinující konvenční veřejnou dopravu s novými modely služeb jako např. se sdílením. Partneři projektu využili špičkové technologie a komunikaci I2V, V2I a V2V, které umožnily dvojnásobné zvýšení průměrné rychlosti vozidla a desetinásobné zvýšení dojezdu autonomních vozidel. Byla zavedena sada odpovídajících služeb uvnitř i vně vozidla, které podstatně zvýšily bezpečnost silničního provozu, celkovou kvalitu služeb a přidanou hodnotu pro cestujícího, zaměřenou také na starší osoby, osoby se zdravotním postižením a zranitelné uživatele.

AVENUE čerpal a stavěl na nashromážděných zkušenostech ze svého konsorcia 16 partnerů ze sedmi evropských zemí a provozu 65 minibusů Navya ve 22 městech ze 13 zemí na 4 kontinentech, které již prokázaly spolehlivý a bezpečný provoz na pilotních místech přepravou přes 180 000 cestujících. 

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Odpovědnost  UNIVERSITE DE GENEVE
Zúčastněné strany NAVYA
CENTRALESUPELEC
HOCHSCHULE PFORZHEIM
TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS
BESTMILE SA
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
CENTRE EUROPEEN D'ETUDES DE SECURITE ET D'ANALYSE DES RISQUESC.E.E.S.A.R.ET D'ANALYSE DES RISQUES
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L AGRICULTURE
VIRTUAL VEHICLE RESEARCH GMBH
AVL LIST GMBH
MOBILETHINKING SARL
ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS
AUTONOMOUS MOBILITY A/S
S.L.A. SA
KEOLIS LYON
Financování Program H2020 částkou 15 599 780 EUR
Celkem  20 031 245 EUR
Harmonogram 5/2018 – 4/2022
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/769033