ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

TrustVehicle

Název projektu anglickyImproved trustworthiness and weather-independence of conditional automated vehicles in mixed traffic scenarios

Popis projektu
Automatickou jízdu lze implementovat pomocí relativně jednoduchých řídicích jednotek, pokud je jistě známa přesná aktuální poloha vozidla a aktuální a budoucí umístění ostatních účastníků silničního provozu na silniční infrastruktuře.

To se však v počátečních fázích zavedení automatizovaných systémů řízení na trh nestane. V důsledku toho nejistota systému a lidského ovládání představuje významnou výzvu při vývoji důvěryhodných automatizovaných řídicích jednotek odolných proti chybám, zejména pro podmíněnou automatizaci (úroveň 3 SAE) ve scénářích smíšeného provozu.
 
Konsorcium TrustVehicle sdružilo účastníky s cílem zvýšit bezpečnost a uživatelskou přívětivost automatizovaných systémů řízení úrovně 3.
 
Hlavními cíli byly:
  • systematické určování scénářů kritických komunikací na základě hloubkové analýzy možných dopravních situací a lidského chování
  • nastavení nových nástrojů pro nákladově a časově efektivní hodnocení situací řidičů v provozu / mimo provoz
  • návrh řídicích systémů a systémů fúze senzorů, které jsou schopné zvládnout složité, nejisté a proměnlivé scénáře za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu
  • implementace intuitivních rozhraní člověk-stroj pro bezpečnou správu fází přechodu s přihlédnutím k přijetí ze strany uživatele a aspektům specifickým pro pohlaví
  • zavedení adaptivního a agilního ověřování vozidel na základě autodiagnostiky a protokolování dat, aby se neustále mohl rozšiřovat seznam příslušných scénářů a testovacích případů
 
Výstupy projektu TrustVehicle byly podrobně hodnoceny v reálných provozních podmínkách na čtyřech demonstracích představujících čtyři třídy vozidel. Koncoví uživatelé technologie během aktivity konsorcia systematicky a důkladně vyjadřovali své požadavky, očekávání a obavy. Zvláštní důraz byl kladen na demonstraci chování systému odolného vůči poruchám v jakémkoli čase a pro různé druhy povětrnostních podmínek.
 
Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Odpovědnost  VIRTUAL VEHICLE RESEARCH GMBH
Zúčastněné strany VALEO VISION SAS
UNIVERSITY OF SURREY
AVL LIST GMBH
INFINEON TECHNOLOGIES AUSTRIA AG
TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
FORD OTOMOTIV SANAYI ANONIM SIRKETI
IDEAS & MOTION SRL
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI ANONIM SIRKETI
CISC SEMICONDUCTOR GMBH
LINKKER OY
VOLVO PERSONVAGNAR AB
Financování Program H2020 částkou 4 998 904 EUR
Celkem  4 998 904  EUR
Harmonogram 6/2017 – 10/2020
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/723324