ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

CONDUCTOR

Název projektu anglickyFleet and traffic management systems for conducting future cooperative mobility

Popis projektu
Hlavním cílem projektu CONDUCTOR je navrhnout, integrovat a demonstrovat pokročilé řízení dopravy a vozového parku na vysoké úrovni, které umožní efektivní a globálně optimální přepravu cestujících a zboží a zároveň zajistí bezproblémovou multimodalitu a interoperabilitu.
 
S využitím inovativního dynamického vyvažování a řízení vozidel (automatizovaných i konvenčních) na základě priorit bude projekt CONDUCTOR stavět na nejmodernějších řešeních pro řízení vozového parku a dopravy v ekosystému CCAM a bude vyvíjet simulační modely a nástroje nové generace, které umožní strojové učení a fúzi dat, čímž se zvýší schopnosti dopravních orgánů a provozovatelů.
 
Projekt bude modernizovat stávající technologie tak, aby se autonomní vozidla stala centrem budoucích měst, což umožní zvýšenou bezpečnost a pružné, pohotové a centralizované řízení dopravy a vozového parku na vysoké úrovni. Tyto inovace povedou ke snížení městské dopravy a dopravních kongescí, snížení znečištění a zvýšení kvality života. Inovace projektu budou integrovány do společné, otevřené platformy a ověřeny ve třech případech užití, přičemž bude testována interoperabilita systémů řízení dopravy a integrace různých dopravních prostředků pro přepravu osob i zboží.
 
Případ užití UC1 integruje řízení dopravy s intermodalitou, UC2 testuje dopravu reagující na poptávku a UC3 městskou logistiku. V každém případu užití a jeho demonstracích budou simulace ověřeny pomocí reálných dat.Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI C - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Odpovědnost  NETCOMPANY-INTRASOFT SA
Zúčastněné strany
INSTITUT JOZEF STEFAN
LIT TRANZIT DOO
GOOPTI INTELIGENTNE TRANSPORTNE RESITVE DOO
BAX INNOVATION CONSULTING SL
AIMSUN SLU
FRONTIER INNOVATIONS EE
UNIVERSITEIT TWENTE
UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO ENTIDAD RELIGIOSA
TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN
ETHNICON METSOVION POLYTECHNION
NOMMON SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES SL
ORGANISMOS ASTIKON SYGKOINONION ATHINON AE
DEEP BLUE SRL
GEMEENTE ALMELO
Financování Program H2020 částkou 4 598 550  EUR
Celkem  6 136 800  EUR
Harmonogram 11/2022 – 10/2025
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/101077049