ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

CONNECT

Název projektu anglickyContinuous and Efficient Cooperative Trust Management for Resilient CCAM

Popis projektu
Projekt CONNECT řeší konvergenci bezpečnosti a zabezpečení v CCAM tím, že posuzuje dynamické vztahy důvěry a definuje rámec pro zdůvodňování důvěry, na jehož základě mohou zúčastněné subjekty vytvářet důvěru pro kooperativní provádění funkcí kritických z hlediska bezpečnosti. To umožní:
 
a) kyberneticky bezpečné sdílení dat mezi zdroji dat v ekosystému CCAM, které neměly žádný nebo nedostatečný předchozí vztah důvěry, a
 
b) externí zadávání úkolů cloudu důvěryhodným způsobem.
 
Kromě potřeb funkční bezpečnosti by do řešení bezpečnostních funkcí CCAM mělo být zahrnuto i řízení důvěryhodnosti pro ověřování důvěryhodnosti vysílacích stanic a infrastruktury.
 
CONNECT bude vycházet z koncepce nulové důvěryhodnosti a rozšíří ji o řešení otázky, jak zavést vertikální důvěryhodnost od aplikace, prostředí pro provádění a hardwaru zařízení od vozidla až po prostředí MEC a cloud. To zahrnuje měření systému při zavádění síťových funkcí a určování integrity a původu softwaru. Důvěryhodná exekuční prostředí (Trusted Execution Environments, TEE) jako bezpečnostní prvky založené na SW nebo HW budou mít zásadní význam pro vytvoření ověřitelného řetězce důvěryhodnosti v celém aplikačním zásobníku hostitelského vozidla a také pro ochranu dat při přenosu, v klidu a při používání. Spojením principu bezpečnosti Zero Trust s potřebou "Never Trust, Always Verify" (Nikdy nedůvěřuj, vždy ověřuj) zavádí CONNECT vertikální důvěryhodnost pro všechny uživatele, zařízení a systémy v ekosystému CCAM tím, že umožňuje průběžnou autorizaci a autentizaci před udělením přístupu k datům nebo zdrojům.
 
Prostřednictvím ujištění "Chip-to-Cloud" s podporou TEE a ověřitelného řetězce důvěryhodnosti dosahuje CONNECT svého plného potenciálu: nejenže zmírňuje rizika plynoucí z prostředí CCAM s nulovou důvěrou, ale také zajišťuje odolnost. Díky tomu se CONNECT může stát základním kamenem budoucí inteligentní dopravy, protože přinese novou úroveň bezpečnosti a konektivity a přiblíží vozidla ještě více autonomii.
 


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI C - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Odpovědnost  TECHNIKON Forschungs- und Planungsgesellschaft
Zúčastněné strany
Ubitech
Huawey Technologies
Institute of Communication and Computer Systems
University of Ulm
Red Hat Research
Trialog
DENSO AUTOMOTIVE Deutschland
Intel Deutschland
Suite 5 Data Intelligence Solutions
Unisystems
University of Twente
FSCOM
Centro Ricerche Fiat SCPA
Politecnico di Torino
Research and Technology Organisation System X
University of Surrey
Financování Program H2020 částkou 5 656 644 EUR
Celkem  5 656 644  EUR
Harmonogram 9/2022 – 8/2025
Kontakt

https://www.ccam.eu/projects/connect/