ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

FAME

Název projektu anglickyFramework for coordination of Automated Mobility in Europe

Popis projektu
Projekt FAME bude vyvíjet a ověřovat společné metodiky a nástroje pro usnadnění sdílení osvědčených postupů a získaných zkušeností s cílem podpořit spolupráci v rámci komunity zúčastněných stran CCAM napříč složitým meziodvětvovým hodnotovým řetězcem, která je nezbytná pro organizaci a hodnocení rozsáhlých demonstrací a pro budoucí rozšíření dopadů kompletních řešení CCAM.
 
Vytvoření evropského rámce pro testování na veřejných komunikacích, který bude potvrzen zúčastněnými stranami, včetně prostoru pro testovací data CCAM (TDS), společné metodiky hodnocení (CEM) a prostředků pro výměnu znalostí o činnostech CCAM zlepší spolupráci, vytváření konsensu a sdílení dat. Umožní srovnatelnost a subsidiaritu výsledků všech testovacích a rozsáhlých demonstračních činností v Evropě.
 
FAME staví na silném dědictví koordinačních a podpůrných akcí financovaných EU, které vyvinuly harmonizované metodiky a sdružily rozsáhlé sítě zúčastněných stran, aby podpořily budování konsensu ohledně výzev, potřeb a požadavků na CCAM a provozní zkoušky v terénu.
 
Celkový přístup je postaven na třech hlavních stavebních blocích a jeho cílem je zapojit a umožnit (ve smyslu budování kapacit) zúčastněným stranám z oblasti CCAM a také kapitalizovat znalosti o CCAM prostřednictvím integrovaného přístupu zahrnujícího zapojení zúčastněných stran (WP 3), výzkum a inovace metodiky hodnocení a rámce pro testování (WP 4 a 5) a komunikaci a sdílení znalostí (WP 1 a 2) s cílem maximalizovat dopad.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU II. - návaznost služeb v ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU  -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI C - návaznost služeb v ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Odpovědnost  EUROPEAN ROAD TRANSPORT TELEMATICS IMPLEMENTATION COORDINATION ORGANISATION - INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS & SERVICES EUROPE
Zúčastněné strany
AUSTRIATECH - GESELLSCHAFT DES BUNDES FUR TECHNOLOGIEPOLITISCHE MASSNAHMEN GMBH
BUNDESANSTALT FUER STRASSENWESEN
EUROCITIES ASBL
EREVNITIKO PANEPISTIMIAKO INSTITOUTO SYSTIMATON EPIKOINONION KAI YPOLGISTON-EMP
IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY SA
MAP TRAFFIC MANAGEMENT BV
Ceska republika - Ministerstvo dopravy
NNG SZOFTVERFEJLESZTO ES KERESKEDELMI KFT
PTV PLANUNG TRANSPORT VERKEHR GmbH
RUPPRECHT CONSULT-FORSCHUNG & BERATUNG GMBH
CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA AB
NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO
UNION INTERNATIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS
INSTITUT VEDECOM
VDI/VDE INNOVATION + TECHNIK GMBH
FUNDACION CENTRO DE TECNOLOGIAS DE INTERACCION VISUAL Y COMUNICACIONES VICOMTECH
VOLVO TECHNOLOGY AB
TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE
ASSOCIATION EUROPEENNE DES FOURNISSEURS AUTOMOBILES
NAVYA
Financování Program HORIZON 2020 částkou 5 682 500  EUR
Celkem  5 682 500 EUR
Harmonogram 9/2022 – 8/2025
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/101069898