ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Park4SUMP

Název projektu anglickyParking for Sustainable Urban Mobility Plans

Popis projektu
Projekt Park4SUMP ukázal, jak dosáhnout udržitelné dopravy v městských oblastech strategickým začleněním inovativních řešení řízení parkování do SUMP (Plánů udržitelné městské mobility). Management parkování by měl být důležitou součástí SUMP, ale bohužel je to jeden z nejméně rozvinutých segmentů.

Většina členských států EU postrádá národní politiku a pokyny týkající se parkování. Cílem projektu PARK4SUMP bylo toto změnit, protože se ukázalo, že dobrý management parkování je nanejvýš důležitý. Uvolňuje veřejný prostor, podporuje místní podniky, omezuje cestování, generuje příjmy, zvyšuje bezpečnost, podporuje územní plánování a může zatraktivnit města.
 
Obecným konceptem bylo vzít nejlepší příklady, kontexty a odborné znalosti v oblasti řízení parkování v Evropě, poučit se a těžit z nich, a přenést je co nejlépe a ve velkém měřítku do měst. To zahrnovalo zvyšování povědomí a získávání souhlasu příslušných zúčastněných stran; budování kapacit, zejména mezi městy, která mají potíže s uplatňováním politik stimulace inovací a dosažením širokého zavádění a přenositelnosti.
 
Park4SUMP pracoval na omezení dopravy; podpořil životní styl méně závislý na automobilu a uvedl do praxe inovace v oblasti plánování. Rovněž optimalizoval využití stávající infrastruktury. Dále podpořil přechod k efektivnějším způsobům dopravy, jako je chůze, jízda na kole a veřejná doprava.
 
Hlavním dopadem byla města s výrazně vylepšenými parkovacími politikami, které se kreativně používají ke zlepšení kvality života a podnikání ve městech a k rozvoji měst udržitelnějším způsobem.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
Odpovědnost  MOBIEL 21 VZW
Zúčastněné strany Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH
FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MOBILITAET - Austrian Mobility Research FGM - AMOR Gemeinnutzige GMBH
EDINBURGH NAPIER UNIVERSITY
ISTITUTO DI STUDI PER L'INTEGRAZIONE DEI SISTEMI (I.S.I.S) - SOCIETA'COOPERATIVA
POLIS - PROMOTION OF OPERATIONAL LINKS WITH INTEGRATED SERVICES, ASSOCIATION INTERNATIONALE
CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES
GEMEENTE ROTTERDAM
STADT FREIBURG
GMINA MIEJSKA KRAKOW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
TRONDHEIM KOMMUNE
STAD SINT-NIKLAAS
MUNICIPIUL SLATINA
TSENTAR ZA GRADSKA MOBILNOST EAD
TALLINNA LINN
GRAD ZADAR
BASHKIA SHKODER
LISBOA E-NOVA - AGENCIA DE ENERGIA E AMBIENTE DE LISBOA
GDANSK MIASTO NA PRAWACH POWIATU
COMMUNE DE LA ROCHELLE
COMUNE DI REGGIO EMILIA
UMEA PARKERINGS AKTIEBOLAG
URBANISTICNI INSTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE
Financování Program H2020 částkou 3 501 144 EUR
Celkem 3 576 254 EUR
Harmonogram 9/2018 – 2/2022
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/769072
https://park4sump.eu/