ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

TransAID

Název projektu anglickyTransition Areas for Infrastructure-Assisted Driving

Popis projektu
Vzhledem k tomu, že zavedení autonomních vozidel je již v současné době možné, a to i v městských oblastech, je nutné zkoumat jejich dopady na bezpečnost a efektivitu silničního provozu. To platí zejména v raných fázích uvedení na trh, kdy autonomní vozidla všech úrovní řízení SAE, připojená vozidla (schopná komunikovat prostřednictvím V2X) a konvenční vozidla budou sdílet stejné silnice s různou mírou penetrace. Na silnicích tak budou zóny a situace, kde lze zaručit vysokou automatizaci, a další, kde to není povoleno nebo kde to není možné kvůli chybějícím senzorům, situacím s vysokou složitostí atd. V oblastech, kde se tyto zóny slučují, se u mnoha autonomních vozidel změní jejich aktivovaná úroveň automatizace. Proto tyto oblasti označujeme jako „Přechodové oblasti“.
 
Projekt TransAID vyvinul a prezentoval postupy a protokoly pro řízení dopravy, které umožňují hladkou koexistenci automatizovaných, propojených a konvenčních vozidel, zejména v přechodových oblastech. Postupoval dle hierarchie, kde akce byly implementovány na různých úrovních, včetně centralizovaného řízení provozu, infrastruktury a vozidel.

Nejprve byly provedeny simulace s cílem nalézt optimální řešení za pomoci infrastruktury pro řízení připojených, automatizovaných a konvenčních vozidel v přechodových oblastech, s přihlédnutím k metrikám bezpečnosti a účinnosti provozu. Poté byly vyvinuty komunikační protokoly pro spolupráci mezi propojenými a automatizovanými vozidly a silniční infrastrukturou. Rovněž se řešila opatření k detekci a informování konvenčních vozidel. Nejslibnější řešení byla implementována jako prototypy do reálného provozu a předvedena v reálných městských podmínkách. Nakonec byly formulovány pokyny pro pokročilé řízení s podporou infrastruktury. Pokyny rovněž obsahují plán definující činnosti a potřebné modernizace silniční infrastruktury v příštích 15 letech po roce 2021, aby byla zaručena hladká koexistence konvenčních, připojených a autonomních vozidel.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
c) - údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Odpovědnost  DEUTSCHES ZENTRUM FUR LUFT - UND RAUMFAHRT EV
Zúčastněné strany HYUNDAI MOTOR EUROPE TECHNICAL CENTER GMBH
DYNNIQ UK LTD
TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN NV
MAP TRAFFIC MANAGEMENT BV
ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE
DYNNIQ NEDERLAND BV
Financování Program H2020 částkou 3 836 354 EUR
Celkem  3 836 354 EUR
Harmonogram 9/2017 – 2/2021
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/723390