ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

ADASANDME

projektNázev projektu anglicky Adaptive ADAS to support incapacitated drivers Mitigate Effectively risks through tailor made HMI under automation


Popis projektu
Projekt ADAS&ME bude vyvíjet přizpůsobené pokročilé asistenční systémy pro řidiče, které zahrnují stav řidiče/jezdce, situační/environmentální kontext a adaptivní interakci pro automatický přenos řízení mezi vozidlem a řidičem/jezdcem, a tím zajistí bezpečnější a efektivnější využívání silnic.
 
K dosažení tohoto cíle bude použit holistický přístup, který zohlední automatizované řízení spolu s informacemi o stavu řidiče/jezdce. Práce je založena na 7 předběžně určených případech užití pro osobní automobily, nákladní automobily, autobusy a motocykly, jejichž cílem je pokrýt velkou část jízdy na evropských silnicích. Bude proveden experimentální výzkum algoritmů pro sledování stavu řidiče, jakož i přechodů mezi HMI a automatizací. Budou vyvinuty robustní detekční/predikční algoritmy pro sledování stavu řidiče/jezdce s ohledem na různé stavy řidiče, jako je únava, ospalost, stres, nepozornost a zhoršené emoce, s využitím stávajících a nových snímacích technologií, s přihlédnutím k dopravním a povětrnostním podmínkám prostřednictvím V2X a jejich přizpůsobením fyziologii a chování jednotlivých řidičů.
 
Kromě toho jádro vývoje zahrnuje multimodální a adaptivní výstražné a intervenční strategie založené na aktuálním stavu řidiče a závažnosti scénářů. Konečným výsledkem je úspěšné sloučení vyvinutých prvků do integrovaného systému sledování stavu řidiče/řidiče, který může být využit a zároveň podporován automatizací vozidel úrovně 1 až 4.
 
Systém bude ověřen na širokém souboru řidičů/řidičů v simulovaných a reálných podmínkách na silnici a v různých stavech řidiče/řidiče; s využitím různých druhů automobilů.

 
Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU

II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami

Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI

C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
L -   aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami

Odpovědnost

STATENS VAG- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT

Zúčastněné strany
ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS
DUCATI MOTOR HOLDING SPA
FORD-WERKE GMBH
SCANIA CV AB
ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE
AUTOLIV DEVELOPMENT AB
CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH
DAINESE SPA
DENSO AUTOMOTIVE DEUTSCHLAND GMBH
TOMTOM INTERNATIONAL BV
VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE
DEUTSCHES ZENTRUM FUR LUFT - UND RAUMFAHRT EV
IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY SA
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
STOCKHOLMS UNIVERSITET
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV
NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND GALWAY
RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN
SMART EYE AKTIEBOLAG
IDRYMA TECHNOLOGIAS KAI EREVNAS
TECHNISCHE UNIVERSITAET CHEMNITZ
PANEPISTIMIO PATRON
UPPSALA UNIVERSITET
AUTOMOBIL CLUB ASSISTENCIA SA
HUMANIST
OSBORNE CLARKE
OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITAET MAGDEBURG
INSTITUT VEDECOM
TOMTOM GLOBAL CONTENT BV
Financování Program Societal challenges částkou 8 998 950 EUR
Celkem  9 609 700 EUR
Harmonogram 9/2016 – 2/2020
Kontakt