ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

SAFE

Název projektu anglickyAftermarket eCall For Europe

Popis projektu
Projekt sAFE zváží proveditelnost zařízení pro následný trh, které splňuje všechny příslušné aspekty souboru norem eCall (EN15722, EN16072, EN16062, EN 16454) a doplněné normami TS 17249, části 2-6; TS 17184 a TS 17240.
 
Zvláštní pozornost bude věnována (samostatně pro každou kategorii vozidel) praktičnosti a spolehlivosti vyplňování MSD (EN 15722) a případně bude třeba vypracovat variantu EN15722 pro systémy pro následný trh.
 
Jakmile budou tyto aspekty zváženy a budou specifikována účinná řešení, musí být vyhodnocena na základě stávajících textů o shodě (EN 16454 / TS 17240) a může být nutné specifikovat varianty pro zkoušky shody pro trh s náhradními díly.
 
V případě potřeby specifických variant pro trh s náhradními díly pro některou z výše uvedených variant projekt sAFE v koordinaci s pracovní skupinou CEN TC278 WG15 poskytne CEN TC278 dokončené pracovní návrhy všech takových variant a bude spolupracovat s pracovní skupinou CEN TC278 WG15 na schválení potřebných pracovních bodů a poskytne návrhy alespoň do fáze TC Review.
 
Vypracování nezbytného schématu shody pro poprodejní systém eCall bude zahrnovat:
 
  •  Ověření požadavků a specifikace v reálném prostředí
  •  Validace norem v reálném prostředí
  •  Ověření schématu shody pomocí prototypového posouzení systému pro trh s náhradními díly.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O -  optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Odpovědnost  OECON Product and Services GmbH
Zúčastněné strany
Rakousko
Kypr
Česká republika
Finsko
Francie
Německo
Itálie
Lucembursko
Nizozemí
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Španělsko
Velká Británie
Financování

Program CEF částkou  5 300 000 EUR

Celkem  2 700 000 EUR
Harmonogram 1/2019 – 12/2021
Kontakt

https://safe112.eu/locations-of-the-actions/