ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

ROADVIEW

Název projektu anglickyRobust Automated Driving in Extreme Weather

Popis projektu
Složité prostředí a dopravní podmínky mají zásadní vliv na bezpečnost a provoz propojených a automatizovaných vozidel (CAV). Počasí ovlivňuje nejen výkonnost vozidel, ale také silniční infrastrukturu, čímž zvyšuje riziko kolize. Většina automatizovaných vozidel byla dosud primárně cvičena a testována za optimálních povětrnostních podmínek a za dobré viditelnosti na silnici. Než se systémy však dočkají širokého pojetí a rozšíření, budou muset prokázat, že jsou stejně spolehlivé a přesné za jakýchkoli povětrnostních podmínek.
 
Projekt ROADVIEW integruje komplexní systém ve vozidle, který je schopen provádět pokročilé rozpoznávání a předvídání prostředí a provozu a určovat vhodný postup vozidla CAV v reálném prostředí, včetně náročných povětrnostních podmínek. ROADVIEW vyvíjí vestavěný systém vnímání a rozhodování ve vozidle založený na zdokonaleném snímání, lokalizaci a lepší klasifikaci objektů/osob (včetně zranitelných účastníků silničního provozu).
 
Průlomové inovace systému ROADVIEW jsou založeny na nákladově efektivním multisenzorickém uspořádání, modelování a filtrování šumu senzorů, kolaborativním vnímání, testování pomocí simulačních metod a integraci a demonstraci v různých scénářích a v různých povětrnostních podmínkách, přičemž do konce projektu dosáhne úrovně TRL 7.
 
Projekt ROADVIEW realizuje partnerství v rámci evropského partnerství "Propojená, kooperativní a automatizovaná mobilita" (CCAM) tím, že přispívá k vývoji výkonnějších, odolnějších a povětrnostním podmínkám přizpůsobených technologií, které jsou odolné vůči poruchám.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Odpovědnost  HÖGSKOLAN i HALMSTAD
Zúčastněné strany
LAPIN AMK
Technische Hochschule Ingolstadt
Vti
RI.SE
Finnish Geospatial Research Institute
Repli5
SNOWBOX
Sensible 4OY
Konrad GmbH
Ford Otosan
Canon
ZF Friedrichshafen AG
Accelpoment Schweiz AG
The University of Warwick
Financování Z programu HORIZON 2020: 8 452 311 EUR
Celkem:  8 452 311 EUR
Harmonogram 9/2022 – 8/2026
Kontakt

https://www.ccam.eu/projects/roadview/