ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

AUGMENTED CCAM

Název projektu anglickyAugmenting and Evaluating the Physical and Digital Infrastructure for CCAM deployment

Popis projektu
Cílem projektu AUGMENTED CCAM je pochopit, harmonizovat a vyhodnotit rozšířeným způsobem přizpůsobená a nová podpůrná řešení fyzické, digitální a komunikační infrastruktury (PDI), aby se zvýšila její připravenost na rozsáhlé nasazení řešení CCAM pro všechny. Projekt vypracuje, rozšíří a harmonizuje klasifikaci PDI a úrovně podpory mapující společně stanovené prioritní požadavky a úpravy PDI.
 
Na tomto základě a zavedením otevřeného rámce pro sdílení služeb a architektury pro služby CCAM s podporou PDI, který bude oslovovat všechny účastníky CCAM prostřednictvím modelů spolupráce, projekt vyvine 11 řešení podpory PDI (zaměřených na TLR 6-7), která budou použita a vyhodnocena v různých konfiguracích v sedmi testovacích místech ve třech evropských zemích (Francie, Lotyšsko, Španělsko), zahrnující široké spektrum fyzických (živé laboratoře, uzavřené oblasti, otevřené dopravní dálnice, městské a příměstské/venkovské prostředí) a virtuálních (DT, AV a jízdní simulátory) testovacích míst.
 
Pokročilé techniky AI a Big Data a crowdsourcované HD mapy využijí celý dopravní systém a situační povědomí, předvídání a aktivaci jeho uživatelů. Výsledky různých testovacích činností, podpořené mikro- a makroskopickými simulacemi provozu, umožní posoudit různou podporu PDI na funkční bezpečnost celé dopravní infrastruktury, na bezpečnost a efektivitu provozu, chování řidičů, ekologickou stopu, spolehlivost služeb, důvěru a bezpečnost, s ohledem na socioekonomické přínosy a náklady všech aktérů, a vydání plánu a doporučení, navržení nástrojů a metodik pro rozhodování s ohledem na rizika pro tvorbu politik a investice do infrastruktury připravené na CCAM.
 
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU
II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI C - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Odpovědnost  FORUM DES LABORATOIRES NATIONAUX EUROPEENS DE RECHERCHE ROUTIERE FEHRLAISBL
Zúčastněné strany VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE
UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, DUBLIN
ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS
RUPPRECHT CONSULT-FORSCHUNG & BERATUNG GMBH
PTV PLANUNG TRANSPORT VERKEHR GmbH
STATENS VAG- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT
AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GMBH
CENTRUM DOPRAVNIHO VYZKUMU v.v.i.
FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
CENTRE D ETUDES ET D EXPERTISE SUR LES RISQUES L ENVIRONNEMENT LA MOBILITE ET L AMENAGEMENT
SPECISOFT - ANAPTYXI PROGRAMMATON ILEKTRONIKON YPOLOGISTON MONOPROSOPI ANONYMI ETAIREIA
WINGS ICT SOLUTIONS INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES IKE
CTLUP SRL
LATVIJAS VALSTS CELI
ETRA INVESTIGACION Y DESARROLLO SA
ATLANDES
VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
PRAGMA -IOT AE
THE PROVOST, FELLOWS, FOUNDATION SCHOLARS & THE OTHER MEMBERS OF BOARD, OF THE COLLEGE OF THE HOLY & UNDIVIDED TRINITY OF QUEEN ELIZABETH NEAR DUBLIN
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID SA
ELEKTRONIKAS UN DATORZINATNU INSTITUTS
LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS SIA
COFIROUTE SA
INTERNATIONAL ROAD FEDERATION
Financování Program HORIZON 2020 částkou 8 999 808 EUR
Celkem  11 134 645 EUR
Harmonogram 11/2022 – 10/2025
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/101069717