ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

CIMEC

Název projektu anglickyCooperative ITS for Mobility in European Cities

Popis projektuProjekt CIMEC se zaměřil především na městský kontext C-ITS. CIMEC sdružil klíčové instituce spolupracující s podporou evropské městské sítě Polis a členy multiplikačních organizací zastoupených v konsorciu.

Cíle CIMEC:
  • zachytit a zdokumentovat soubor realistických případů použití C-ITS ve městech, podpořených robustními obchodními případy
  • identifikovat praktické struktury projektů, které umožní zavedení těchto případů užití
  • určit, jak vznikající normy pro C-ITS ovlivní městské systémy a procesy a jak by na ně měly reagovat
  • ukázat možnou systémovou architekturu a pracovní postup podpůrných systémů C-ITS
  • podporovat dialog, zapojení a spolupráci víceodvětvových zúčastněných stran

Hlavním výstupem byl plán zavádění C-ITS ve městech, ověřený na základě potřeb uživatelů a technologické vyspělosti. Vytvořením jednotného, uceleného řešení a jeho účinným sdělením všem relevantním skupinám zúčastněných stran bylo zajištěno, že technické normy, vývoj produktů, řízení projektů a politické cíle byly plně sladěny v celém kontextu evropských městských C-ITS.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Odpovědnost  STIFTELSEN SINTEF
Zúčastněné strany STATENS VEGVESEN
POLIS - PROMOTION OF OPERATIONAL LINKS WITH INTEGRATED SERVICES, ASSOCIATION INTERNATIONALE
ALBRECHTCONSULT GMBH
MAGISTRAT DER STADT KASSEL
CENTAUR CONSULTING LTD
READING BOROUGH COUNCIL
ASOCIACION CLUSTER DE MOVILIDAD Y LOGISTICA DE EUSKADI
STIFTELSEN SINTEF
Financování Program H2020 částkou 999 961 EUR
Celkem 999 962 EUR
Harmonogram 6/2015 – 5/2017
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/rcn/196891/factsheet/en