ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

BIRDWATCH

Název projektu anglickyThe first integral and modular mobility and security solution for smart parking management

Popis projektu
Projekt BIRDWATCH PARKING SUITE nabídl globální systém správy venkovních i vnitřních parkovišť. Řešení je založeno na kombinaci pokročilých technik rozpoznávání registračních značek, digitálního videozáznamu, neinvazivní detekce přítomnosti vozidel a technologií, které detekují pohyb osob a vozidel. Inovativnost řešení byla dána vysokou spolehlivostí použitých technologií a tím, že celé řízení bylo založeno na myšlence propojení vozidla (identifikovaného podle registrační značky) se vším, co se s ním děje během jeho pobytu na parkovišti. BirdWatch ParkingSuite se vyznačuje vysokou mírou uživatelské přívětivosti a je určen všem majitelům automobilů, kteří využívají veřejný nebo soukromý prostor pro dočasné parkování svého vozidla. BirdWatch přinesl výhody řidičům, správcům parkovišť a rozhodovacím orgánům měst.

BirdWatch poskytl řidičům lepší zážitek z parkování, provozovatelům parkovišť komplexní nástroj pro snadné a efektivní řízení všech otázek mobility, bezpečnosti a plateb na parkovišti a tvůrcům městské politiky potřebné informace pro zlepšení městského dopravního systému a plynulosti dopravy. BirdWatch rovněž přispěl ke snížení znečištění, plýtvání pohonnými hmotami a stresu, čímž poskytl městům ekologický a ekonomický přínos.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU  -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Odpovědnost  QUERCUS TECHNOLOGIES SL
Zúčastněné strany QUERCUS TECHNOLOGIES SL
Financování Program H2020 částkou 50 000 EUR
Celkem  71 429 EUR
Harmonogram 6/2015 – 10/2015
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/684661