ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

SUNRISE

Název projektu anglickySafety assUraNce fRamework for connected, automated mobIlity SystEms

Popis projektu
Zajištění bezpečnosti technologií a systémů pro kooperativní, propojenou a automatizovanou mobilitu (CCAM) je klíčovým faktorem pro jejich úspěšné zavedení do společnosti, přesto zůstává významnou výzvou. CCAM musí prokázat bezpečnost a spolehlivost ve všech možných scénářích jízdy. Již nyní se uznává, že u vyšších úrovní automatizace by bylo ověření těchto systémů skutečnou zkušební jízdou běžnými metodami neproveditelné. Kromě toho se certifikační iniciativy po celém světě snaží definovat harmonizovaný přístup, který by umožnil masové nasazení vysoce automatizovaných vozidel.
  
Na základě iniciativy HEADSTART a dalších iniciativ bude v rámci projektu SUNRISE vyvinut a demonstrován obecně přijímaný, rozšiřitelný rámec pro zajištění bezpečnosti pro testování a validaci bezpečnosti různorodých systémů CCAM. Toho bude dosaženo prostřednictvím:
 
  • přiblížení potřeb heterogenních případů použití CCAM;
  • definování databázového rámce založeného na scénářích, který rozšíří metodiku HEADSTART;
  • komplexní řešení tvorby zkušebních scénářů CCAM;
  • příprava potřebných nástrojů pro komplexní testování (virtuální a fyzické) s ohledem na robustnost, škálovatelnost, interoperabilitu, kvalitu a standardizaci;
  • integraci funkční bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti;
  • zapojení případů užití od počátečních fází, které budou v rámci projektu působit jako řídící princip.
 
Projekt bude definovat, implementovat a demonstrovat stavební prvky tohoto rámce pro zajištění bezpečnosti: harmonizované a škálovatelné metodiky, postupy a metriky posuzování bezpečnosti upravené pro případy užití, federativní rámec evropské databáze scénářů a její nezbytná datová rozhraní, společně dohodnutý rámec pro simulaci včetně nástrojů a rozhraní. SUNRISE bude úzce spolupracovat se zúčastněnými stranami CCAM, jako jsou tvůrci politik, regulační orgány, spotřebitelské testování, sdružení uživatelů a všechny příslušné zúčastněné strany.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI C - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Odpovědnost  IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY SA
Zúčastněné strany
AVL LIST GMBH
AVL ARASTIRMA VE MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
AVL HUNGARY KFT
AVL-AST DOO
BUNDESANSTALT FUER STRASSENWESEN
CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE SAS
CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA AB
EUROPEAN ROAD TRANSPORT TELEMATICS IMPLEMENTATION COORDINATION ORGANISATION - INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS & SERVICES EUROPE
EREVNITIKO PANEPISTIMIAKO INSTITOUTO SYSTIMATON EPIKOINONION KAI YPOLGISTON-EMP
INFINEON TECHNOLOGIES AG
RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB
RENAULT SAS
SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE NETHERLANDS BV
TOYOTA MOTOR EUROPE NV
NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO
INSTITUT VEDECOM
FUNDACION CENTRO DE TECNOLOGIAS DE INTERACCION VISUAL Y COMUNICACIONES VICOMTECH
VIRTUAL VEHICLE RESEARCH GMBH
RENAULT ESPANA SA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO
CENTRO RICERCHE FIAT SCPA
CENTRE DE VISIO PER COMPUTADOR
DEEPEN AI INC
THE UNIVERSITY OF WARWICK
Financování Program HORIZON 2020 částkou 5 998 900 EUR
Celkem  13 455 866 EUR
Harmonogram 9/2022 – 7/2025
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/101069573