ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

U-TURN

Název projektu anglickyRethinking Urban Transportation through advanced tools and supply chain collaboration

Popis projektu
Projekt U-TURN byl zaměřen na řešení městské nákladní dopravy se zaměřením na logistiku potravin. Projekt přispěl k pochopení distribuce nákladní dopravy v městských oblastech, zvláště při řešení požadavků a potřeb přepravy potravin. Navrhnul inovativní postupy a nástroje spolupráce a dosáhl efektivnějšího provozu, jak z pohledu životního prostředí, tak z hlediska nákladovosti.

Projekt analyzoval stávající dopravní proudy městské nákladní dopravy, identifikoval synergie a dosáhl sdílení logistiky a strategie spolupráce. Vyhodnocení proběhlo třemi způsoby:
  • prostřednictvím srovnávací analýzy založené na aktuálních datech o trhu
  • experimentem pomocí simulace
  • piloty ve vybraných zemích

Projekt U-TURN dále přispěl k přijetí těchto strategií prostřednictvím manažerského hodnocení, kvantifikovatelných přínosů a poskytování nástrojů, včetně inteligentního nástroje pro přizpůsobení dopravy, platformy pro spolupráci, simulačního nástroje a modelu ekonomického hodnocení.

Projekt využil příležitosti, které existují pro konsolidaci dopravních toků od výrobců potravin až po různá prodejní místa v městských oblastech a také od místních výrobců potravin a maloobchodníků přímo spotřebitelům. Stávající dopravní toky potravinářských výrobků v městských oblastech byly analyzovány na základě výběru dat z reprezentativních měst, jako jsou Londýn, Miláno, Athény, Frankfurt, Berlín a další městské oblasti v celé Evropě. Dále byly určeny příležitosti ke konsolidaci dopravních toků v této souvislosti a definovány postupy spolupráce a strategie pro alternativní logistické sdružování. s cílem snížit dopad na životní prostředí a náklady na dopravu.

V rámci projektu bylo také provedeno měření dopadu určených postupů a strategií prostřednictvím srovnávací analýzy, finančního hodnocení a simulací, a vyhodnocení alternativních politik založených na klíčových ukazatelích výkonnosti (KPI), které se zabývají nepříznivými ekonomickými, environmentálními a sociálními dopady.

Poté byl navržen a implementován také simulační nástroj  k vyčíslení dopadu alternativních možností sdílené logistiky jak z efektivity (nákladů), účinnosti (úrovně služeb), tak z perspektivy životního prostředí.

V neposlední řadě byla navržena a implementována platforma spolupráce pro podporu sdílení informací a vytváření vhodných logistických partnerství sdílení mezi potravinářskými společnostmi a maloobchodními prodejnami, s ohledem na jejich dopravní potřeby.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
Odpovědnost  Intrasoft International
Zúčastněné strany ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS - RESEARCH CENTER
CRANFIELD UNIVERSITY
TECHNISCHE UNIVERSITAT DORTMUND
SIMPLAN AG
BARILLA G. E R. FRATELLI SPA
TRT TRASPORTI E TERRITORIO SRL
LCP CONSULTING LIMITED
OPTILOG ADVISORY SERVICES MONOPROSOPI IKE
INTRASOFT INTERNATIONAL
Financování Program H2020 částkou 2 968 128,26 EUR
Celkem  3 502 075,75 EUR
Harmonogram 6/2015 – 5/2018
Kontakt

https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020/projects/h2020-transport/urban-mobility/u-turn