Up-Drive

Název projektu anglickyAutomated Urban Parking and Driving

Popis projektu
Automatizace jednotlivých dopravních systémů je považována za nadějnou vyhlídku s potenciálem významného zmírnění mnoha výzev spojených se zesílenou urbanizací a zároveň nabízí další výhody pro občany a významné zvýšení celkové bezpečnosti ulice. Vzhledem k nedostatečné vyspělosti příslušných klíčových technologií a přetrvávajícím právním omezením však zůstává úplná automatizace řízení na silnici dlouhodobější vizí, zejména v městském prostředí.
 
Cílem a ambicí společnosti UP-Drive je řešit tyto technologické výzvy prostřednictvím vývoje automatizované služby parkování s obsluhou pro prostředí města, jejímž cílem je zbavit řidiče automobilu břemene hledání parkovacího místa v centrech měst. Místo toho plně automatizovaný vůz sám naviguje městskými čtvrtěmi, najde parkovací místo a vrátí se na vyžádání.
 
Vytvoření takového systému vyžaduje zvládnutí všech klíčových technologií nezbytných pro automatizovanou jízdu ve městě nad rámec současného stavu techniky: úplné vnímání okolí vozidla z pohledu celého okolí, robustní celoživotní lokalizace a mapování, sofistikované porozumění složitým scénám i agregace a integrace dlouhodobých sémantických dat přes cloudovou infrastrukturu. Tímto způsobem bude zajištěno, že výzkum a vývoj prováděný v tomto projektu bude přímo použitelný na jiné případy použití v městském řízení, jako jsou asistenční a bezpečnostní systémy řidiče na jedné straně, a na druhé straně na doprava pro seniory a občany s handicapy, dodávky zboží na poslední míli - a nakonec plně automatizovaná jízda ve městě obecně.
 

Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV., E, Z
Odpovědnost  VOLKSWAGEN AG
Zúčastněné strany EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZUERICH
IBM RESEARCH GMBH
UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA
CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE
Financování Program H2020 částkou 4 671 896 EUR
Celkem  7 604 894 EUR
Harmonogram 1/2016 – 12/2019
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/688652